Satspuljeaftale er faldet på plads

15/11/2011 20:33

Nick Allentoft

- på beskæftigelsesområdet, børne- og undervisningsområdet og kulturområdet

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om satspuljen 2012 på beskæftigelsesområdet, børne- og undervisningsområdet og kulturområdet. Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale. Det sker som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Læs aftaleteksten her

Aftalepartierne er blevet enige om at støtte 27 projekter og særlige indsatser med i alt 595 millioner kroner de næste fire år.

På beskæftigelsesområdet er partierne blevet enige om at støtte 16 projekter med i alt 448 millioner kroner. Der er blandt andet afsat 115 millioner kroner til at hjælpe udsatte kontanthjælpsmodtagere – en hjælp, der skal tage udgangspunkt i de udfordringer, den enkelte står med. Og der er afsat 70 millioner til en pulje, der skal bekæmpe ledighed blandt unge.

På børne- og undervisningsområdet er partierne blevet enige om at støtte otte projekter med i alt 121,3 millioner kroner. Der er blandt andet afsat 40 millioner kroner til at forlænge og udvide Tosprogs-Taskforcen.

På kulturområdet er partierne blevet enige om at støtte to projekter med i alt 25,4 millioner kroner de næste fire år. Der er afsat midler til at fortsætte det populære lektiehjælpsprojekt Lektier Online og bogstartsprogrammerne, der skal hjælpe småbørnsfamilier med svage læsetraditioner.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen udtaler:

- Jeg er enormt glad for, at samtlige forligspartier og ikke mindst oppositionen har samarbejdet konstruktivt, fremadrettet og i en rigtig god stemning om at nå konkrete resultater, der vil gøre en forskel for de udsatte i det danske samfund. Både for dem, som kæmper ekstra med at lære at læse og skrive. For dem, som kæmper med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og for unge, der har brug for en uddannelse. Vi har med aftalen fået opbakning til at tage hånd om udsatte kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme i job.

Ministeren for børn og undervisning Christine Antorini udtaler:

- Som det er i dag, er der alt for mange tosprogede elever, der forlader skolen uden at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Tosprogs-Taskforcen samarbejder med en lang række skoler og kommuner i hele Danmark om at sikre, at tosprogede børn og unge klarer sig bedre i vores uddannelsessystem. De foreløbige tilbagemeldinger på arbejdet har været særdeles positive. Nu udvider vi taskforcens arbejde, så også dagtilbud og skolefritidsordninger kan få hjælp til for eksempel, hvordan pædagogerne bedst kan støtte børnene i deres sproglige udvikling.

Kulturminister Uffe Elbæk udtaler:

- Satspuljeaftalen sikrer, at vi kan fortsætte to gode initiativer, der kobler kultur og socialindsats sammen. Med aftalen kan vi gøre en særlig indsats for at styrke læsevanerne i udsatte børnefamilier og for at støtte unges lyst til at lære. Jeg er meget tilfreds med, at endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever nu kan få gavn af tilbuddene.

Beskæftigelsesordfører Ulla Tørnæs, Venstre, udtaler:

- Jeg er utroligt glad for, at satspuljepartierne har afsat midler til, at der med udgangspunkt i Veterancentret i Ringsted kan etableres en målrettet beskæftigelsesindsats for krigsveteraner. En indsats, der tager højde for de særlige behov, som vores hjemvendte soldater har for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg har desuden store forventninger til, at den aftalte indsats til bekæmpelse af ungeledighed vil gøre en forskel for mange unge.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, udtaler:

- Jeg er glad for, at der er afsat penge til socialøkonomiske virksomheder i kommunerne. Det er med stor glæde, at det er lykkedes mig at få afsat penge til en socialøkonomisk indsats i Frederikshavn Kommune, der har store problemer. Desuden er Dansk Folkeparti meget glade for, at der er afsat midler til en indsats for krigsveteraner.

Beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, udtaler:

- I Liberal Alliance er vi meget tilfredse med, at der i dette års satspuljeaftale især afsættes penge til, at fagligt svage elever får mulighed for at blive inviteret ind i det digitale lærerværelse, ligesom det glæder os, at indsatsen for at få førtidspensionister i arbejde opprioriteres, og at døve får en hjælpende hånd til at blive en del af arbejdsstyrken.

Arbejdsmarkedsordfører, Mai Henriksen, Konservative, udtaler:

- Vi har brug for en særlig indsats for unge ledige. Fordi vi har brug for alle, der kan bidrage til det danske samfund – og vi skylder enhver ung muligheden for at yde en indsats for fællesskabet. Vi må ikke tabe en generation på gulvet. Derfor er jeg personligt stolt og glad over, at vi har afsat 70 millioner kroner, der skal være med til at bekæmpe ungeledigheden.

Satspuljeordfører og medlem af beskæftigelsesudvalget Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne, udtaler:

Det er super godt, at der er blevet sat penge af til at fastholde og få flere unge ind på arbejdsmarkedet, samtidig med at det rummelige arbejdsmarked bliver styrket ved, at der oprettes socialøkonomiske virksomheder.

Beskæftigelsesordfører Marie-Louise Andreassen, Radikale Venstre, udtaler:

- En af de radikale mærkesager under satspuljeforhandlingerne har været at finde midler til de virksomheder, der har et socialt formål - de såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Over de kommende 4 år bliver der givet over 40 mio. kr. til den slags virksomheder, og det er jeg ovenud tilfreds med.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen, SF, udtaler:

- Mange handicappede har brug for hjælp til at få et tilpasset job. Derfor er jeg glad for, at der er givet penge til en sådan jobformidling i satspuljen, ligesom der er givet penge til undervisning af medarbejdere, der formidler job til udsatte grupper. Begge dele varetages bl.a. af Handicapidrættens Videnscenter, der nu er sikret frem til 2015.

Mest Læste

Annonce