Science-strategi skal give genlyd i kommunerne

30/03/2011 12:23

Nick Allentoft

Region Syddanmark vil have de unge til at interessere sig for fag indenfor natur, teknik og sundhed. Ord som natur, teknik og sundhed bliver i fremtiden vigtige nøgleord, og i Region Syddanmark gør man lige nu en indsats for at få flere unge til at interessere sig for fag indenfor de tre områder.

Senest har regionen allieret sig med Dansk Naturvidenskabsformidling, der nu i tæt samarbejde med det nationale center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg skal etablere de kommunale strategier og netværk.

Efterspørgsel på viden om natur, teknik og sundhed
I fremtiden vil der blive stor efterspørgsel på medarbejdere med viden indenfor netop de tre fagområder natur, teknik og sundhed. Indenfor sundhedsområdet vil velfærdsteknologi blive et vigtigt kodeord og i erhvervslivet vil klima, vindmølleenergi og andre miljøvenlige energiformer være med til at skabe vækst og udvikling. I den forbindelse har Region Syddanmark en politisk vision om at blive en science region:

Uddannelse er svaret
- Hvis vore virksomheder skal kunne klare sig i fremtiden, er vi nødt til at have blik for natur, teknik og sundhedsfagene. Derfor tager vi udfordringen op. Vi skal stimulere de unge til at interesse sig for fagene og vi skal sørge for at få højnet uddannelsesniveauet. Al erfaring viser, at hvis man skal have regional vækst, så er uddannelse svaret, og det starter allerede i grundskolen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Samtidig spiller indsatsen i kommunerne godt sammen med, at regionen også har givet støtte til efteruddannelse af ingeniører løst ansat på gymnasier. Man har også støttet udviklingen af blandt andet undervisningsmaterialer i både grundskole og ungdomsuddannelserne.

- Vi tror på, at der skal sættes ind på flere fronter, hvis vi skal lykkes med at blive en science region. Altså en region med veluddannet arbejdskraft og videregående uddannelsesmuligheder indenfor science fagene. Kun på denne måde kan vi skabe og tiltrække de virksomheder, vi har brug for, siger Carl Holst.

Fakta om andre initiativer:

Efteruddannelse af ledige ingeniører
Region Syddanmark har netop givet støtte til et projekt i Svendborg om efteruddannelse af ledige ingeniører. Gymnasier i regionen mangler lærere indenfor de naturvidenskabelige fag, og omvendt står der mange ingeniører ledige. Derfor har Svendborg Gymnasium sammen med SDU søgt og fået knap en halv million kroner af regionen til efteruddannelse af ingeniører, så de har de nødvendige formelle kompetencer for at kunne ansættes som gymnasielærere. Ifølge Danmarks statistik er der 431 arbejdsløse ingeniører i Region Syddanmark.

Center i Sønderborg understøtter science visionen
Det syddanske regionsråd har støttet det nationale center i Sønderborg med 10 mio. kr. fra sin uddannelsespulje. Pengene er blandt andet gået til et projekt, der skal opkvalificere lærere fra ungdomsuddannelser og grundskole, samt udvikle sammenhængende læseplaner og undervisningsmateriale indenfor natur, teknik og sundhedsfag. Samarbejdet skal gå på tværs af kommuner og flere typer ungdomsuddannelser og så skal erhvervslivet inddrages. Forhåbningen er, at projektet på sigt kan have effekt på, hvor mange der vælger at læse studieretninger og uddannelser indenfor natur, teknik og sundhed - på alle niveauer fra erhvervsuddannelserne til universitetet.

Kort om NTC Centret
På statens initiativ er der etableret et nationalt center for undervisning i natur, teknik og Sundhed. NTS-Centret, som det hedder, åbnede for godt et års tid siden og har hovedkontor i Alsion i Sønderborg. Centret har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Udover det nationale center i Sønderborg findes der fem regionale centre. Det regionale center i Region Syddanmark er etableret i Økolariet i Vejle.

Mest Læste

Annonce