Seniorsurfdag 2011 modtager europæisk pris

31/10/2011 08:17

Nick Allentoft

Projektet har vundet prisen for ”best initiative” i den europæiske organisation Telecentre Europe. Prisen blev uddelt den 27. oktober 2011 på Telecentre Europe Summit i Bruxelles.

På Seniorsurf-dagen, der den 7. oktober 2011 blev afholdt over hele landet af organisationer i "Lær mere om it-netværket", var tusindvis af ældre it-nybegyndere på nettet for første gang.

På Seniorsurf-dagen holdt over 250 biblioteker, datastuer og andre undervisningstilbud fra Skagen til Rønne åbent hus. Her blev omkring 3.500 nye ældre digitale borgere budt velkommen med kurser og tilbud om deltagelse i en digital skattejagt, der var tilrettelagt specielt til ældre it-nybegyndere.

Seniorsurf-dag - Fælles projekt
Seniorsurf-dag 2011 er et fælles projekt mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen og IT- og Telestyrelsen (nu Digitaliseringsstyrelsen) med DR som medvirkende part.

Initiativet udspringer af Lær mere om it-netværket, der er et landsdækkende netværk af organisationer, der arbejder for at fremme befolkningens it-færdigheder. Formålet med initiativet er at få flere ældre til at få øjnene op for de mange muligheder på internettet til gavn for både den enkelte, den offentlige sektor og samfundet som helhed.

It-færdigheder i nye klæder
IT- og Telestyrelsen er blevet nedlagt – og 125 medarbejdere og en række opgaver er blevet overført til Finansministeriet, bl.a. it-færdigheder.
Digitaliseringsstyrelsen samler ekspertise fra IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen for at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til, at strategierne føres ud i livet til gavn for borgerne, og at gevinsterne ved at bruge de nye digitale muligheder høstes.

Mest Læste

Annonce