Skandinavisk samarbejde skal bane vej for europæisk elbiludbredelse

01/04/2011 13:03

Nick Allentoft

EU-Kommissionen har netop igangsat et initiativ, som skal støtte op omkring masseudrulning af elbiler i Europa. Hele projektet er budgetteret til cirka 41.8 millioner EUR.

Ud af 42 internationale partnere deltager syv skandinaviske, heriblandt Dansk Energi, Danmarks Tekniske Universitet og Business Center Bornholm, men også Better Place Danmark A/S, den største elbiloperatør på det danske marked, er med i projektet:

”Vi glæder os meget til at indgå i et samarbejde med så mange spændende og erfarne aktører om at skabe de bedste og mest brugervenlige vilkår for elbilisterne”, lyder det fra Morten Leth, Vice CEO, Better Place som tilføjer: ”Danmark er et land, hvor både udviklingen og udbredelsen af grønne teknologier går hurtigt, og vi glæder os til at bidrage med den viden og udvikling i resten af Europa, der vil gøre transport både billig, bedre og bæredygtig”.

Et af formålene med Green eMotion er netop at drage erfaringer inden for udviklingen af standarder på tværs af operatører, producenter og ikke mindst landegrænser. Herunder er en af udfordringerne at skabe simple løsninger, som gør det muligt, at elbilisterne problemfrit kan benytte sig af ladestandere på tværs af udbydere og landegrænser. Begrebet kaldes roaming, nøjagtigt som vi kender det fra mobiltelefonoperatørerne i dag. Better Place skal blandt andet deltage i demonstrationsprojekter af roaming og yderligere forskning i batteriskifteteknologier.

Vidensopbygning er vigtig i forbindelse med en omstilling fra årtiers transport med konventionelle benzin- eller dieselbiler til elbiler. Her kommer Teknologisk Institut ind i billedet med aktiviteter, der blandt andet skal sikre en øget viden om elbilernes driftssikkerhed under forskellige klimaforhold. At projektet nu er en realitet vækker stor glæde hos Teknologisk Institut, som har stået som koordinator for den skandinaviske involvering i projektet:

”Det har været et langt og sejt træk at få regionen med i projektet, og den stærke positionering har kun været muligt, fordi vi helt fra starten har stået samlet om ét stærkt skandinavisk mandat. Vi er glade for den tillid, vi har oplevet og glæder os nu til at komme i gang”, lyder det fra Lars Overgaard, Teknologisk Institut og Transportens Innovationsnetværk, som har koordineret den skandinaviske involvering i Green eMotion projektet.

Københavns og Malmøs Kommuner er også vigtige deltagere i projektet, og skal som del i deres bestræbelser på at overgå til klimavenlig transport, netop være med til at teste elbil-infrastruktur på tværs af landegrænser, og det vækker begejstring på Københavns Rådhus:

”København skal være en grøn og sund by at færdes i, og derfor har vi sat ambitiøse mål for klimaet i København. Men København kan selvfølgelig ikke løse alle klimaudfordringerne alene. og derfor glæder jeg mig over EU-projektet Green eMotion og de skandinaviske partneres deltagelse.”, lyder det fra Bo Asmus Kjeldgaard (F), Teknik og Miljøborgmester i Københavns Kommune.

På den anden side af Øresundsbroen deler man ambitionerne:

”Green eMotion fører Malmø ind i fremtiden og forbereder byen til udrulning af elbiler i stor skala. Infrastruktur såsom ladestandere i Malmø og Øresundsregionen kommer til at gøre byen og resten af regionen elbilvenlig allerede i 2015”, fortæller Katarina Pelin, Miljødirektør i Malmø Kommune.

Om Green eMotion:

Green eMotion er et EU projekt under FP7 rammeprogrammet. I alt 42 internationale toneangivende partnere indgår aktivt i projektet fra bilindustrien, energisektoren, kommuner, universiteter, forskningsinstitutioner og teknologiske institutter. Det overordnede mål for Green eMotion er at udvikle og demonstrere brugervenlige, standardiserede og forretningsmæssigt skalérbare tekniske løsninger, som skal gøre elbilen anvendelig inden for hele EU på tværs af lande, regioner og kommuner. Projekterne omfatter blandt andet forsøg med roaming og standardiseringer, men også forskning og udvikling af IT som muliggør dynamiske løsninger på tværs af lande og operatører.

Projektet som er påbegyndt i marts måned, strækker sig over 4 år. Green eMotion har et overordnet budget på 41,8 mio. EUR, hvoraf EU støtter de 24,2 mio. Det totale budget for de skandinaviske projekter beløber sig til 7.2 mio. EUR. Den skandinaviske deltagelse er blevet sikret med støtte fra Transportens Innovationsnetværk.

Læs mere om Green eMotion her
 

Mest Læste

Annonce