Skattemedarbejdere tjener deres løn hjem op til 35 gange

11/02/2012 08:51

Medarbejdere i SKAT henter store summer hjem til statskassen. Indenfor en række områder tjener medarbejderne deres løn hjem mange gange, viser en ny analyse fra FTF.

Løn til skattemedarbejdere er en investering, der giver afkast til samfundet. En ny analyse fra FTF, viser at medarbejdere hos SKAT tjener deres løn hjem igen mange gange ved at kontrollere, retlede og servicere virksomheder og privatpersoner. FTF har gennemgået en række af de nyeste beregninger af skattemedarbejdernes udbytte, bl.a. Rigsrevisionens seneste rapport, svar til Folketingets Skatteudvalg og oplysninger fra SKAT.
Det varierer meget, hvor mange gange skattemedarbejderne tjener deres løn hjem. Udbyttet afhænger helt af, hvilket område inden for skattesnyd, den enkelte arbejder med. For eksempel giver tilfældig stikprøvekontrol af almindelige lønmodtageres selvangivelser kun en beskeden gevinst gennemsnitligt set. En meget lille andel af almindelige lønmodtagere snyder nemlig med skatten, hvilket senest er dokumenteret med en ny stor undersøgelse fra SKAT. Omvendt giver en lang række målrettede indsatser stor bonus - her tjener skattemedarbejderne deres løn hjem mange gange.

Gennemsnitligt set tjener en skattemedarbejder sin løn hjem fem gange. Det vurderer formanden for Dansk Told og Skatteforbund, Jørn Rise.

Tårnhøjt over gennemsnittet
Et område, som er med til at trække gennemsnittet op, er kontrollen af fradrag fra personer, der bor i udlandet men arbejder i Danmark. Denne kontrol indkasserede ifølge Rigsrevisionen 14 mio. til statskassen i 2010. Det svarer til at den enkelte skattemedarbejders løn blev tjent hjem hele 35 gange.
Lønnen blev også hentet hjem mange gange ved et projekt, hvor SKAT via gennemgang af kreditkorthævninger her i landet afslørede skattesnyd med udenlandske proforma adresser. Indsatsen hentede hele 442,7 mio. kr. hjem til statskassen i form af efteropkrævninger af skat, bøder m.m. Lønudgifterne til projektet udgjorde samtidig 27,5 mio.kr, hvilket betyder, at statskassen har fået investeringen i lønudgifter tilbage 16 gange. (Kilde: Spørgsmål nr. 356 til Folketingets Skatteudvalg).

Snyd med gule plader
Andre typer af kontroller har hentet gevinster hjem, der er noget mindre, men som stadig er klart større end lønudgiften til skattemedarbejderne, der har en groft anslået gennemsnitlig årsløn på ca. 400.000 kr.
Eksempelvis hentede skattemedarbejderne deres løn hjem godt fire gange ved at tjekke folks brug af biler på gule plader. Den trafik skal der under visse omstændigheder betales skat af - hvilket en del borgere undlader. SKAT brugte 16 årsværk på projektet. Til gengæld hentede medarbejderne i alt 48 mio. kr. hjem før skat. Det svarer til, at hvert årsværk (ca. en medarbejder) i gennemsnit har hentet tre mio. kr. hjem. Det svarer til ca. 1,5 mio. kr. pr. medarbejder (årsværk) efter skat. Hermed er lønnen tjent hjem knap fire gange.
Et andet projekt skulle afdække såkaldt shorting af aktier - spekulation i kursnedgang, hvor investor sælger lånte aktier for senere at tilbagekøbe dem. Her hentede medarbejderne i alt 5,3 mio. hjem efter skat, hvilket svarer til 2,65 mio. kr. pr medarbejder (årsværk) efter skat. Her er lønnen tjent hjem mere end seks gange.
Der er selvfølgelig mange politiske, juridiske og retssikkerhedsmæssige hensyn at tage, når der skal prioriteres ressourcer hos SKAT. Men ser man alene på, hvad der betaler sig i forhold til lønudgifter, ser det sådan ud:

Læs artikel med faktabokse her


Selvstændige snyder mest
At der er noget at hente for skattemedarbejderne fremgår tydeligt af SKATs egne store undersøgelser.
Gennemsnitligt snyder hver borger for 1.150 kr. pr år. Selvstændige snyder i gennemsnit for godt 9.000 kr. om året. Andelen af selvstændige, der snyder med årsopgørelsen, var 42 procent for indkomståret 2006. (For almindelige lønmodtagere var det ni procent, og blandt topledere 13 procent). Andelen af selvstændige er på to år steget til hele 52 procent ifølge den seneste undersøgelse fra SKAT, der bygger på indkomståret 2008.


Samme undersøgelse viser, at staten mister indtægter for omkring syv mia. kr. om året som følge af skattesnyd og fusk. Virksomhederne tegner sig for omfattende sjusk og snyd med skatteregnskaber, mens situationen nærmest er den stik modsatte, når det gælder de almindelige borgere, hvor et meget stort flertal af lønmodtagere betaler skatten uden problemer. Undersøgelsen omfatter 4.500 borgere og 3.000 virksomheder.

Derudover indkasserede SKAT knap 5 mia. kr. til statskassen sidste år ved kontrol af kapitalfonde. Indtægten bestod af skat af udbytte og renteindtægter. 

Læs også: Håbløs prioritering af fyre skattemedarbejdere

Mest Læste

Annonce