SKI i gang med paradigmeskifte

04/01/2011 22:20

Nick Allentoft

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er netop kommet med en vejledende udtalelse på baggrund af en SKI-rammeaftale. Den vejledende udtalelse får betydning for en række af SKI’s rammeaftaler. Udtalelsen er i tråd med det paradigmeskifte, som SKI er i færd med at foretage.

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) har gennemgået den vejledende udtalelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort i dag.

Som konsekvens af styrelsens vejledende udtalelse har SKI valgt at lade en række rammeaftaler gå om før tid, mens andre vil fortsætte – justeret med en uddybende vejledning. De resterende rammeaftaler fortsætter uændret aftaleperioden ud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastslår - med afsæt i SKI’s rammeaftale om rådgivende ingeniørydelser 17.07 – at det skal fremgå tydeligt af udbudsmaterialet og rammeaftalen inkl. bilag, hvornår en offentlig kunde skal benytte tildelingsformen ”direkte tildeling”, og hvornår kunden må genåbne konkurrencen via et ”miniudbud”.

Der må ikke være frit valg mellem de to tildelingsformer, som der i visse tilfælde var i den nævnte rammeaftale, fastslår styrelsen.

SKI har efter en gennemgang af samtlige eksisterende rammeaftaler konstateret, at der i en række rammeaftaler er fuldstændig frit valg mellem ”direkte tildeling” og ”miniudbud”. Mens der i andre rammeaftaler i visse situationer er et element af frit valg mellem de to tildelingsformer.

I løbet af 2011 vil elleve af SKI’s rammeaftaler derfor blive opsagt før tid og genudbudt, mens yderligere fem rammeaftaler opsiges uden at blive genudbudt. Andre otte rammeaftaler vil blive justeret med en uddybende vejledning, der slår fast, hvilken tildelingsform, kunden skal benytte.

Beklager dybt

SKI’s konstituerede adm. direktør, Signe Lynggaard Madsen, hilser den vejledende udtalelse velkommen. Også selvom den får konsekvenser for en række af SKI’s rammeaftaler.

”I SKI er vi tilfredse med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu er kommet med en klar og entydig vejledende udtalelse, som vi kan agere efter. Jeg hæfter mig ved, at afgørelsen er helt i tråd med den strammere juridiske tolkning af EU’s udbudsregler, der ligger til grund for det paradigmeskifte, som SKI er i gang med,” siger Signe Lynggaard Madsen, der tiltrådte stillingen den 7. december 2010.

Signe Lynggaard Madsen beklager samtidig den ulejlighed, som genudbuddet af en række af SKI’s rammeaftaler og omstillingen til det nye paradigme vil medføre for både offentlige kunder og for leverandører.

”Jeg beklager den store ulejlighed, som kunder og leverandører vil opleve i den omstillingsproces, vi har indledt. I SKI er vi allerede – i forbindelse med vores paradigmeskifte – i færd med at rette ind til den mere restriktive juridiske fortolkning af EU’s udbudsregler, der bl.a. ligger til grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Hun understeger, at der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved den juridiske holdbarhed i SKI’s rammeaftaler. Derfor gennemfører SKI paradigmeskiftet i tæt samarbejde med Kammeradvokaten.

Dialog

Signe Lynggaard Madsen oplyser, at SKI fremover vil foretage en grundig markedsanalyse og gå tættere i dialog med kunder, leverandører, brancheforeninger og andre centrale aktører med det sigte, at de nye aftaler så præcist, som det er muligt, imødekommer kundernes behov.

”SKI’s rammeaftaler skal være brugervenlige. Der vil være fokus på, at aftalerne bliver så lette som muligt at anvende for kunderne med henblik på at reducere både kundernes og leverandørernes transaktionsomkostninger,” siger Signe Lynggaard Madsen, der ikke ønsker at give et præcist bud på, hvornår det nye paradigme er færdigt.

”Vi prioriterer at få tingene gjort ordentligt. Men ingen skal være i tvivl om, at vi arbejder på højtryk for at få paradigmet klar,” siger hun.

SKI’s ejere bakker op

SKI’s ejere, Finansministeriet og KL, bakker hundrede procent op om den nye linje.

”Det har været vigtigt for bestyrelsen, at SKI får startet på en frisk, og at vi imødekommer nogle af de kritikpunkter, der har været rejst i forhold til de nuværende rammeaftaler. Vi ser store udviklingsmuligheder for et nyt velfungerende SKI, der vil bidrage til at effektivisere offentligt indkøb. Effektivt offentligt indkøb er fortsat et vigtigt bidrag til at sikre besparelser, uden at det rammer de borgernære velfærdsområder,” siger SKI’s bestyrelsesformand, Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense.

Genudbuddet af rammeaftalerne vil blive gennemført i løbet af 2011 og 2012.


Se hvilke rammeaftaler, der bliver berørt

Mest Læste

Annonce