Skoler mangler faglige mål

07/11/2011 14:59

Nick Allentoft

Hver fjerde folkeskole har ikke selv fastsat faglige mål eller opstillet egne værdier. Bekymrende, mener DI, mens minister vil have alle skoler til at udarbejde et værdisæt.

Ingen fastsatte mål og værdier for skolens faglige niveau og ingen læringsmål for eleverne i de enkelte fag. Sådan er virkeligheden på hver fjerde folkeskole, viser en undersøgelse blandt landets skoleledere, der er lavet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Undersøgelsen vækker bekymring i DI. Det faglige niveau er naturligvis afgørende for uddannelsen af de unge, som virksomheder fremover skal ansætte, og dermed også for fremtidens vækst og arbejdspladser, mener direktør Lars Goldschmidt.
Fødekæde

– Mange undersøgelser har vist, at det står skidt til med fagligheden på en række områder i den danske folkeskole. Men det kan ikke undre, at det fagligt er svært at nå højere op, hvis man ikke har mål for det. Vidensamfundet starter i folkeskolen, som er fødekæden til hele uddannelsessystemet. Den fødekæde fungerer ikke i dag – og slet ikke, hvis hver fjerde skole ikke har fastsat faglige mål og værdier, siger han.

Et fagligt mål for en skole kan eksempelvis handle om at lave et læse­løft blandt eleverne, og Lars Goldschmidt understreger, at den enkelte skole bør have nogle ambitioner at arbejde målrettet efter.
Minister vil diskutere værdier

Det er børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) enig i. Men hun vil ikke pålægge skolerne at fastsætte egentlige faglige mål. Staten og kommunerne har allerede sat nogle mål for skolerne, og derfor vil det være ”for rigidt”, hvis man fra centralt hold sætter flere faglige mål for de enkelte skoler.

Men hun finder det vigtigt, at den enkelte skole formulerer et værdisæt, fordi det tydeligt signalerer, hvilke forventninger, der er til både elever, lærere og forældre. Derfor er det ikke godt nok, at det kun er tre ud af fire skoler, der har et egentlig værdisæt, mener undervisningsministeren.
En tydelig forventningsafstemning

– Jeg synes, at det er en helt naturlig del af at have en dygtig ledelse, at man fokuserer på, hvor det er, man kan løfte nogle ting. Erfaringerne på skoler, hvor man har sine egne værdier at arbejde efter, er gode. Det betyder jo netop, at der bliver en tydelig forventningsafstemning hele vejen rundt om, hvordan man i fællesskab gør skolen til et sted, hvor alle elever bedst muligt bliver løftet fagligt og socialt, siger ministeren og fortsætter:

– Det er det samme med virksomheder – den proces, hvor man diskuterer værdier og forventninger, betyder sindssygt meget for den kultur, som alle har at pejle op imod fremadrettet, siger Christine Antorini.
 

Mest Læste

Annonce