Skoleudgifter i frit fald

10/06/2011 12:55

Nick Allentoft

DANMARKS LÆRERFORENING: Fra 2002 til 2010 er udgifterne til folkeskolen faldet med 8,1 procent målt pr. elev i normalundervisningen.

Alene fra 2009 til 2010 er der blevet 1.135 kr. mindre pr. elev. Det viser en ny opdateret analyse fra BDO Kommunernes Revision foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening. De nye tal chokerer Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

”Regeringens skåltaler om stigende udgifter til folkeskolen er umulige at genkende ude i folkeskolens hverdag. Af den simple grund, at pengene i regeringens regnestykke går til alt muligt andet end den almindelige undervisning,” siger Anders Bondo Christensen.

”Et fald på 8,1 procent i ressourcerne er virkelig noget, der gør ondt ude på skolerne. Dertil skal lægges den seneste udvikling. Inden for de sidste 14 måneder er der nedlagt næsten 3000 lærerstillinger på landsplan. I budgetterne for 2011 sparer kommunerne 615 mio. kr.,” siger han.

Ringere mulighed for inklusion

Faldet i udgifter på 8,1 procent fra 2002 til 2010 svarer til et fald på 4.436 kr. pr. elev. De væsentlig færre ressourcer gør arbejdsbetingelserne særdeles vanskelige for lærerne ude på skolerne, fortæller Anders Bondo Christensen:

”Vi ønsker alle, at så mange elever som muligt kan rummes i de almindelige klasser. Men det er helt umuligt, hvis ikke der følger en særlig indsats i klassen med,” siger han.

”Så sent som i sidste uge kunne vi dokumentere, at mere end halvdelen af landets skoler næste skoleår får ringere mulighed for at støtte elever med særlige behov, der undervises i normalklasserne. Det er rent bespænd for øget inklusion.”

Med den nye opdaterede analyse fra BDO Kommunernes Revision bliver der givet et reelt billede af, hvor mange penge pr. elev, der er blevet brugt på den almindelige undervisning – herunder den almindelige specialundervisning. BDO har bl.a. korrigeret tallene for udgifter til vidtgående specialundervisning og forskydning mellem tjenestemands- og overenskomstpension til lærerne.

FAKTA

Revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision har for Danmarks Lærerforening udarbejdet en analyse over udviklingen i udgifter til undervisningen i folkeskolen. Analysen viser, at udgifterne til normalundervisningen og den dertil tilknyttede specialundervisning er faldet med 1.135 kr. fra 2009 til 2010. Dette fald kommer oveni, at udgifterne faldt med 3.301 kr. fra 2002 til 2009. Samlet set udgifterne til normalundervisningen mv. således faldet med 4.436 kr. siden 2002.

BDO har i sine beregninger foretaget de korrektioner, som de har fundet nødvendige for at gøre tallene sammenlignelige fra år til år. Blandt andet har de taget højde for en overflytning af pensionsudgifter fra staten til kommunerne og brugt et klassetrinsvægtet elevtal for at tage højde for, at eleverne på de høje klassetrin får flere timer end eleverne på de lave klassetrin.

Se udviklingen i udgifter til undervisning i folkeskolen pr. elev her.

Mest Læste

Annonce