Socialkrisen: Politikere ser bort fra elendig sagsbehandling

Politik

06/03/2013 14:32

Nick Allentoft

På trods af dokumentation for elendig sagsbehandling, ignorerer et helt arbejdsmarkedsudvalg gentagne henvendelser. Politikerne vender det blinde øje til og lader den chef, der har ansvaret for fejlbehandling, svare på klager.

Dette er historien om, hvordan retssikkerheden sættes ud af kraft, når den politiske beslutningskraft melder pas.

I Mariagerfjord Kommune bor en ung kvinde, der er alvorligt syg. Hun er aldrig rigtig kommet i gang med sit voksenliv, har aldrig rigtig haft mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet, men har solid erfaring med velfærdssystemets evne til at bryde mennesker ned, når regler fylder mere end afklaring.

”Historien om Mette Sørensen forarger mig helt ind i knoglerne,” fortæller den private socialrådgiver Ricky Magnussen, der har assisteret Mette Sørensen gennem et års tid.

Mariagerfjord og beskæftigelsesområdet

Kommunen ligger på førstepladsen i evnen til at nedsætte antallet af tilgang af borgere, der får permanent forsørgelse. Sidste år realiserede kommunen et fald på næsten 60 procent i forhold til året før. Det giver resultater på bundlinien, og kommunens arbejdsmarkedsudvalg fik i november 2012 en orientering om, at forvaltningen forventede et mindreforbrug på godt 10 millioner kroner.

I samme økonomivurdering til Mariagerfjords arbejdsmarkedsudvalg bliver politkerne orienteret om bl.a. følgende d. 26. november 2012:

”I budgettet er der forventet en tilgang på ca. 110 nytilkendelser. Det faktuelle antal tilkendelser i 2012 til medio november måned er 42. Omregnet til årsbasis kan påregnes højst 55 nytilkendelser. Siden 2011 er ekspertviden fra arbejdsmarkedsområdet samlet i ”Fagligt forum”, hvor alle sager tages op før endelig afgørelse.”

”Kommunens opførsel i Mettes sag burde give anledning til, at man ser kommunernes praksis efter i sømmene herunder også om politikerne lever op til deres lovbestemte ansvar. Demokratiet har spillet fuldstændig fallit, når ingen vil tage ansvar,” erklærer Ricky Magnussen, der er chokeret over, hvordan politisk afmagt eller ligegyldighed over for det politiske ansvar kan udvikle en forvaltningskultur, der ifølge Ricky Magnussen og flere andre rådgivere systematisk bryder lovgivningen.

Ti år i systemet

Mette Sørensens sag begynder for snart ti år siden, hvor den unge skolepige må forlade uddannelsessystemet på grund af sygdom. Hendes tilstand bliver værre og i 2006 vurderer kommunen, at den unge pige på dengang 22 år har fået en livsvarig lidelse.

Mette Sørensen er ramt af narkolepsi, der medfører, at hun sover 14-16 timer i døgnet og selv i vågen tilstand kan rammes af overvældende træthed. Siden er flere diagnoser kommet til, og Mette Sørensens drømme om at få et liv med indhold, står stand by på nu snart tiende år.

På trods af klare anbefalinger fra flere læger har Mette Sørensen endnu ikke fået den nødvendige ro og fred til at finde en retning for sit liv. Hun har været gennem kommunale afklaringsforløb siden 2006, og det sidste år har sagsbehandlingen taget en drejning, som Ricky Magnussen uden at blinke kalder ulovlig, magtmisbrug og krænkende.

Chefen for fejl besvarer klager

”Kommunen har direkte skrevet væsentlige lægefaglige vurderinger ud af sagsbehandlingen, og dermed misinformeret de mennesker, der skal træffe afgørelse om Mettes fremtidige situation,” fortæller Ricky Magnussen, og peger på, at der er et hul i retssikkerheden.

Om Mette Sørensen - Ricky Magnussens sag

Født i 1984

2001 10. Klasse, Hobro

2003 HG2 Handelsskolen

Stopper skolegang på grund af sygdom.

2003 – 2005 flere praktikker

I 2006 vurderer kommunen at det er meningsløst at fortsætte en afklaring af arbejdsevnen.

Mette bor sammen med en kæreste, og har sin mor næsten som nabo. Netværket er lille, da Mette ikke kan deltage på grund af sine sygdomme.

Der er senest forsøgt praktik/afklaring i 1 time om ugen på biblioteket, og dette gav så store forværringer at det måtte stoppes, og lægerne fraråder nu yderligere tiltag da der er STOR risiko for varige forværringer.

Kilde: Privatrådgiver.com med tilladelse fra Mette Sørensen

 

”Det er fuldstændig absurd, men der et intet som helst at gøre, når politikerne uden blusel bare sender vores henvendelser ned i systemet. Uanset hvad vi har gjort, er vores henvendelser endt hos chefen for den afdeling, der er ansvarlig for den elendige sagsbehandling,” fortæller Ricky Magnussen, der blandt er frustreret over, at kommunen undviger følgende erklæring fra Mette Sørensens speciallæge, fra den 24. februar 2012:

”Er det muligt at få en lidt mere permanent afklaring på Mette Sørensen cps. Xxxxxx-xxxx sag, da hun gennem adskillige år har været sygemeldt pga. hendes diverse helbredsproblemer.

Patienten efterlyser førtidspension.

Rent lægeligt er der ikke mere at gøre som det også fremgår af Vibeke Manniches (RED: lægekonsulent) papirer.

Patienten kan ikke holde til selv de få timer (RED: 1 time om ugen i tidligere og nu afbrudt afklaringsforløb) på biblioteket med skånehensyn.”

Erklæringen er skrevet af speciallægen i forlængelse af en helbredsattest fra 8. august året forinden. Det er denne erklæring og den tidligere helbredsattest, der får Ricky Magnussens frustrationer til at stige.
 

Tavse politikere

”Kommunen ignorerer fuldstændig entydige anbefalinger, og griber tilmed til en helt besynderlig handling ved i efteråret 2012 at foreslå, at Mette Sørensen skal gennem en socialpykiatrisk udredning. Det her står i skærende kontrast til, at lægerne advarer mod yderligere tiltag, fordi der er stor risiko for varige forværringer, samt udtalelser fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om, at kommunens sagsbehandling ikke må forværre en borgers tilstand,” siger Ricky Magnussen, der nu har beskrevet sagen i sin blog.

Udover blogindlægget sendte Ricky Magnussen et link til alle medlemmer af kommunens arbejdsmarkedsudvalg – syv politikere fra flere forskellige partier. Redaktionen på denoffentligesektor.dk fik en kopi og skrev straks en opfølgende mail til selvsamme politikere, hvor de blev inviteret til at komme med en reaktion. Det var mandag den 25. februar. Et par dage senere skrev vi direkte til Mariagerfjords kommunikationsafdeling med opfordring til at komme med en politisk reaktion på blogindlægget. Få dage senere modtog vi en mail fra Mariagerfjord Kommunes arbejdsmarkedschef, Michael B. Tidemand. Han skriver bl.a.:

”Kommunen har derfor vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en førtidspensionssag til en kun 29-årig borger, hvis erhvervsevne ikke er fuldt afklaret.”

 

Beskæftigelsesministerens holding til at gennemtvinge arbejdsprøvninger

Spørgsmål fra Finn Sørensen (EL) til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fra 14. feb. 2013:

Spørgsmål nr. S 2198:

”Finder ministeren det rimeligt, at kommunale jobcentre gennemtvinger arbejdsprøvninger, der betyder, at borgeren for at kunne gennemføre det må øge sit indtag af smertestillende medicin?”

Endeligt svar:

Kommunerne skal forud for fx tilkendelse af førtidspension eller visitation til fleksjob afklare mulighederne for at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse.

Det kan blandt andet ske gennem aktive tilbud, hvor der tages hensyn til borgerens skånebehov.

Det er imidlertid også sådan, at de tilbud, kommunen giver borgeren for at afklare og eventuelt udvikle borgerens arbejdsevne, naturligvis ikke må forværre borgerens helbred. I så fald forspildes hele formålet med tilbuddet og indsatsen. (red. fremhævning)

Mest Læste

Annonce