Standardkatalog for sundheds-it v.1.0 i høring

07/10/2011 09:06

Nick Allentoft

National Sundheds-it har lagt første version af et katalog over standarder på sundheds-it området på høringsportalen.

National Sundheds-it har haft nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af alle parter på sundhedsområdet. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbejde en rapport, der beskriver hvordan man fremover skal organisere standardiseringsarbejdet på sundheds-it området. Ud over at beskrive de overordnede rammer for standardiseringsopgaven, konkretiserer rapporten en fremtidig governancemodel og identificerer de forretningsområder, hvor der er det største behov for referencearkitektur og standarder. Her kan du finde rapporten: Standarder og referencearkitekturer vedr. sundheds-it området

Parallelt med udarbejdelsen af rapporten, har arbejdsgruppen udfærdiget en første version af et katalog, der skal give et overblik over hvilke standarder, der er gældende på sundheds-it området, samt hvilke standarder, der aktuelt planlægges indført eller udfaset.

Link til kilde

Mest Læste

Annonce