Stig Langvad i FN’s handicapkomite

02/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Formanden for DH, Stig Langvad, blev onsdag den 1. september valgt som medlem af FN’s handicapkomité. Danmark sætter dermed sit præg på den internationale kamp for menneskerettigheder for personer med handicap.

Som medlem af komitéen skal Stig Langvad skal bl.a. læse landenes rapporter og komme med forslag og generelle kommentarer til at styrke konventionens implementering i de enkelte lande. Komitéen kan sætte undersøgelser i gang, hvis medlemmerne får mistanke om alvorlige brud på rettigheder for personer med handicap. Endvidere skal Stig Langvad og de andre medlemmer af komitéen høre på og tage hånd om klager fra borgere i de lande, der har ratificeret den såkaldte tillægsprotokol, der netop åbner mulighed for, at borgerne kan anvende handicapkomitéen som klageinstans, såfremt alle nationale klagemuligheder er udtømte. Danmark har ikke tiltrådt tillægsprotokollen. Det enkelte medlem af komitéen kan ikke kommentere rapporter fra sit eget land. Komitéen mødes to gange årligt i Genève.

De lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention, forpligter sig til regelmæssigt at sende rapporter til handicapkomitéen. Her skal regeringerne redegøre for, hvor langt man er kommet med at etablere lige muligheder for personer med handicap. Første rapport skal sendes to år efter, at landet har vedtaget konventionen, og herefter hvert fjerde år. Danmark skal aflevere sin første rapport den 23. august 2011.
 

Mest Læste

Annonce