Stor stigning i antallet af praktikpladser i kommuner og regioner

06/05/2011 12:16

Nick Allentoft

Kommunerne og regionerne har oprettet mere end 3.000 ekstra praktikpladser i 2010. 2.500 ekstra praktikpladser er oprettet på social- og sundhedsuddannelserne – et historisk højt antal. Læs også: 94 procent af alle unge klar til uddannelse

UNDERVISNINGSMINISTERIET: Kommunerne og regionerne har i 2010 oprettet mere end 3.000 ekstra praktikpladser sammenlignet med 2009. Stigningen har været særlig stor inden for social- og sundhedsuddannelserne, hvor der er oprettet cirka 2.500 ekstra pladser.

Det betyder, at kommunerne og regionerne har mere end opfyldt det dimensionerede antal pladser på social- og sundhedsuddannelserne. Derudover har kommunerne og regionerne oprettet mange ekstra pladser til de øvrige erhvervsuddannelser, herunder erhvervsgrunduddannelsen (egu).

Især i kommunerne er der oprettet markant flere praktikpladser i 2010. De har således nået målet om oprettelsen af mindst 1.320 ekstra praktikpladser ud over de i forvejen aftalte dimensionerede pladser.

Også regionerne har oprettet deres andel af de dimensionerede pladser på social- og sundhedsuddannelserne. Regionerne har derudover oprettet cirka 200 ekstra praktikpladser, svarende til knap to tredjedele af måltallet på 330 ekstra pladser.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen glæder sig over den positive udvikling i kommunerne og regionerne samt udsigten til endnu flere praktikpladser i 2011.

”Det er flot, at kommunerne og regionerne har formået at øge antallet af praktikpladser betydeligt i 2010. Vi må dog ikke glemme, at mange unge stadig mangler en praktikplads. Derfor er det positivt, at kommunerne og regionerne har forpligtet sig til at øge antallet af praktikpladser yderligere i 2011, så der oprettes mindst 1.950 ekstra pladser sammenlignet med niveauet i 2009,” siger Troels Lund Poulsen med henvisning til de nye aftaler for 2011, som regeringen netop har indgået med KL og Danske Regioner.

KL’s formand, Jan Trøjborg, udtaler:

”Kommunerne har med efterlevelsen af aftalen ydet en betydelig indsats for, at mange unge kan få en kompetencegivende uddannelse. Der har aldrig været så mange elever i kommunerne som nu. Og kommunerne har endda løftet en meget stor uddannelsesopgave i en meget vanskelig tid. Nu må vi så bare håbe, at den private sektor får mulighed for få oprette flere praktikpladser,” siger KL’s formand, Jan Trøjborg.

Danske Regioners næstformand, Carl Holst, udtaler:

”Jeg glæder mig over, at vi har skabt markant flere praktikpladser. Der er gjort et stort arbejde på sygehusene og andre regionale arbejdspladser. Det er flot i en periode, hvor vi på grund af den økonomiske krise mange steder har været nødt til at sige farvel til en del af det faste personale, og hvor der samtidig er gjort en kæmpe indsats for at holde fast i et højt aktivitetsniveau på sygehusene. Regionerne vil også i 2011 gøre en særlig indsats for at oprette flere praktikpladser, så flere unge kan tage en uddannelse,” siger Carl Holst.

Praktikpladser i kommuner og regioner

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2009 en aftale om, at der i 2010 skulle oprettes 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner (Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner). Heraf skulle de 1.320 ekstra pladser oprettes i kommunerne og de 330 i regionerne.

De ekstra praktikpladser i kommuner og regioner er en del af den politiske aftale om praktikpladsindsatsen i 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (Aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009).

De ekstra praktikpladser er oprettet inden for erhvervsuddannelserne, herunder social- og sundhedsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen (egu).

Regeringen har i marts 2011 indgået nye aftaler med KL og Danske Regioner, der indebærer oprettelsen af i alt 1.950 ekstra pladser i kommuner og regioner i 2011 sammenlignet med 2009, hvilket svarer til en stigning på 300 pladser i forhold til 2010. Af de 1.950 ekstra pladser skal de 1.560 pladser oprettes i kommunerne og de 390 i regionerne.

Mest Læste

Annonce