Stor tilfredshed med hjemmehjælpen

30/11/2011 08:52

Nick Allentoft

For fjerde gang gennemfører Social- og Integrationsministeriet og KL en undersøgelse af, hvordan borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen i kommunerne. Undersøgelse viser, at borgerne stadig er meget tilfredse med hjælpen.

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at borgernes tilfredshed med kommunernes hjemmehjælp for fjerde år i træk er meget høj. Langt de fleste borgere har svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den service, de får. Det viser tallene fra Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.

87 procent af de ældre er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp de får, mens hele 92 procent udtrykker, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje. Resultaterne fra de tidligere undersøgelser viser, at de ældre er blevet mere tilfredse siden undersøgelsens start i 2007, hvor 84 procent af de ældre var tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp og 87 procent med den personlige pleje.

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Det er vigtigt, at de ældre er tilfredse med den hjælp de får, og det er helt tydeligt, at de mange medarbejdere i ældreplejen knokler for at give vores ældste borgere en rigtig god service. Jeg lægger stor vægt på, at de ældre er tilfredse og trygge i deres hverdag, og det er regeringens ambition at skabe endnu bedre vilkår for de ældre.”

Jan Trøjborg, formand for KL, siger:

”I en tid, hvor ældreplejen har været under et økonomisk pres, er det meget glædeligt at se, at der stadig er stor tilfredshed med plejen. Det vidner om, at både borgere og medarbejdere har en forståelse for, at vi skal prioritere. Tilfredsheden afhænger netop af medarbejderens engagement i den daglige kontakt mellem borger og medarbejder.”

Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse er en del af aftalen om dokumentation på ældreområdet fra 2006 og er gennemført for KL og Social- og Integrationsministeriet af Epinion. Undersøgelsen er foretaget blandt 1.401 modtagere af personlig og praktisk hjælp, som enten modtager hjælpen i eget hjem eller i en plejebolig/på et plejehjem.

Mest Læste

Annonce