Store ejendomsbesiddere PCB screener ejendomme

17/11/2011 12:10

Nick Allentoft

Flere og flere store ejendomsbesiddere vælger at screene deres ejendomsportefølje for giftstoffet PCB. Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har udviklet et effektivt PCB screeningsværktøj, der klarlægger, om bygninger er i farezone for at indeholde PCB.

ALECTIA oplever stor efterspørgsel på PCB rådgivning og screener 5,3 mio. m2 ejendomme for en række store ejendomsbesiddere. De udførte screeninger viser, at 13 procent af de screenede m2 er i højrisiko for at indeholde PCB.

Debatten om det sundhedsskadelige opløsningsmiddel PCB, som kan spredes til indeklimaet og omkringliggende arealer fra byggematerialer kører fortsat. Mange står dog stadig i stampe, men en række større virksomheder og offentlige instanser har valgt at forholde sig til PCB problematikken. Ingeniør og bygherrerådgiver Gorm Krogsdal fra ALECTIA siger:

”Vi oplever en klar stigning i PCB rådgivningsopgaver for både private og offentlige kunder. Udover de mange konkrete opgaver vi udfører, hvor der er fundet PCB, ser vi flere og flere, der vælger at forholde sig proaktivt til PCB. Vi er i gang med at PCB screene ejendomsporteføljer for en række store kunder, der samlet får screenet over 3.700 bygninger svarende til 5,3 mio. m2 bygninger. Screeningen giver kunderne et overblik over, hvilke bygninger der er i risikogruppen, og hvilke som udgangspunkt er uden for risiko.”

PCB er et svært nedbrydeligt giftstof, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Det kan forekomme i bygninger, der er opført eller renoveret fra 1950-1977, hvorefter PCB blev forbudt at anvende.

Nyudviklet PCB screeningsværktøj
ALECTIA har udviklet en PCB screeningsmodel til kunder med ejendomsporteføljer i alle størrelser. IT screeningsværktøjet bygger på oplysninger fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) sammenkoblet med en omfattende PCB erfaringer samt indsamlede tekniske informationer om kundens bygninger, herunder ombygninger, byggematerialer og anvendelsesformål.

”Vores PCB screeningsmodel giver en indikation og risikoprofil i forhold til at finde PCB i den enkelte bygning. Fremgangsmetoden er hensigtsmæssig, da selve PCB målingerne er temmelig omkostningstunge, og selv garvede eksperter kan ikke ud fra blot en visuel inspektion vurdere, om der er PCB i en bygning,” siger Gorm Krogsdal fra ALECTIA og fortsætter:

”Med screeningsresultaterne får kunderne et prioriteringsredskab, der sikrer, at håndteringen af PCB sker systematisk og på et ordentligt gennembearbejdet grundlag. På den måde kan man starte med at få foretaget målinger, hvor sandsynligheden for at finde PCB er størst. Det er med til at sikre, at de økonomiske midler, der anvendes får størst mulig økonomisk og sundhedsmæssig effekt.”

Skab overblik med PCB strategi
Efter en PCB screening er det oplagt at udarbejde en strategi for det fortsatte arbejde i forhold til prøveudtagninger og fjernelse af evt. forekomster af PCB. Ingeniør og bygherrerådgiver Gorm Krogsdal fra ALECTIA forklarer:

”Findes der PCB i en bygning er det klart, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvor høje koncentrationerne er, og om det findes i et lokale, hvor mange medarbejdere færdes og dermed er udsatte, eller om det findes i et lagerlokale eller et cykelskur. Det er derfor hensigtsmæssigt at udarbejde en strategi på området, hvor man typisk ser på, hvordan man forholder sig til PCB, herunder eksempelvis udarbejdelse af en tolerance politik, aktionsoversigt, kommunikationsplan til interessenter, tidsplan og budget for prøveudtagning.”

ALECTIAs PCB screeninger på i alt 5,3 mio. m2 bygninger viser, at 13 procent af de screenede m2 er i højrisiko og 13 procent er middelrisiko for at indeholde PCB. Desuden er 43 procent af de screenede m2 i lavrisiko og de resterende 31 procent er bygget efter 1980 og derfor uden for risiko for at indeholde PCB.


Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har PCB screenet 5,3 mio. m2 bygninger for en række store ejendomsbesiddere. De samlede screeningsresultater viser, at 13 procent af de screenede m2 er i højrisiko og 13 er i middelrisiko for at indeholde PCB.
 

Hvad er PCB?
PCB er et opløsningsmiddel, som kan spredes til indeklimaet og til omkringliggende arealer fra byggematerialer. PCB i indeklimaet mistænktes for at være såvel hormonforstyrrende som kræftfremkaldende. PCB kan bl.a. forekomme i bygninger, der er opført eller renoveret i 1950’erne og frem til 1977, hvor det blev forbudt at anvende PCB i byggematerialer.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det kan være nødvendigt at sætte forebyggende ind over for PCB specielt i forhold til indeklimaet. Afhængigt af indeklimaets indhold af PCB kan det være nødvendigt med kort varsel at foretage renovering af bygninger for PCB eller at planlægge renoveringer inden for en nær fremtid.

Mest Læste

Annonce