To streger under facit

16/05/2011 21:02

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Regeringen har i dag indgået aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om regeringens Reformpakke 2020. Aftalen betyder – sammen med aftalen om senere tilbagetrækning – at der er taget initiativer, som bidrager med samlet 47 konkrete milliarder kroner og dermed sikret balance i den offentlige økonomi i 2020.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at der nu kan sættes to streger under facit. Energien kan nu bruges på at skabe ny vækst og velfærd i Danmark.

- Vi har lavet aftaler, der giver Danmark et godt afsæt for dansk økonomi. Vi har turdet tage de svære beslutninger, der vil gavne Danmark på langt sigt. Vi har lagt en ansvarlig plan med rigtige penge, der bringer balance i regnskabet igen. Smarte ord, luftige aftaler og slogans er ikke nok.

Finansministeren understreger, at Danmark står overfor en stor udfordring, som regeringen har valgt at håndtere med konkrete svar. Krisen har kostet Danmark dyrt. I de kommende år kommer der flere ældre, der skal på pension og færre unge på arbejdsmarkedet.

- Vi har lavet en række aftaler der både giver mere arbejdskraft til gavn for vækst og beskæftigelse og som har en social profil til fordel for de svageste og mest nedslidte. Det synes jeg vi kan være godt tilfredse med.

- Nu vil regeringen gå videre og drøfte vækst-initiativer med de partier, som har taget ansvar for at løse udfordringen på 47 mia. kr.


Læs aftaleteksten i pdf her

FAKTA OM AFTALEN

Der gennemføres effektiviseringer i forsvaret, en reduktion af Danmarks betaling til EU, en målretning af fleksjobordningen, en omlægning af SU’en, så de unge gennemfører deres uddannelser hurtigere, indførelse af optjeningsprincipper samt nemmere og hurtigere udbetaling af den 5. ferieuge. Initiativerne tilvejebringer tilsammen 5,7 mia. kr. Dermed er hele udfordringen med at skabe balance mellem udgifter og indtægter i 2020 løst, og der kan sættes to streger under facit.
De resterende 0,7 mia.kr. går til en udvidet sekstimers sammenhængende skoledag i folkeskolen og øget toldkontrol ved de danske grænser.
 

En målrettet og mere rummelig fleksjobordning
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil gennemføre målretningen af fleksjobordningen pr. 1. januar 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Midlertidige fleksjob og refusion for løntilskud
* Fleksjob gøres midlertidigt og kan højst tildeles for en 5-årig periode. For personer over 40 år kan et fleksjob gøres permanent efter et 5-årigt midlertidigt fleksjob. Kommunen, arbejdsgiveren og den ansatte får større fokus på at udvikle den ansattes arbejdsevne, så denne bliver så selvforsørgende som muligt.
* Refusion for kommunernes udgifter til det første midlertidige fleksjob reduceres fra 65 til 50 pct. Efter 5 år falder refusionen til 30 pct.

Fastsættelse og regulering af løn
* Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobvisiterede fastsætter i samarbejde med tillidsrepræsentant eller den faglige organisation den effektive arbejdstid og skånebehov. Arbejdsgiveren betaler løn for det effektive antal arbejdstimer. Kommunen supplerer med tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
* Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats på knap 200.000 kr. årligt.
* Det offentlige tilskud aftrappes med lønnen med en modregningssats på 30 pct. indtil en løn på 12.700 kr. om måneden, hvorefter der modregnes med 55 pct. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en månedsløn fra arbejdsgiveren på ca. 36.000 kr.

Udarbejdelse af og løbende opfølgning på jobplan i midlertidige fleksjob
* Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobansatte udarbejder en plan for at øge den ansattes arbejdstid med henblik på ordinær beskæftigelse.

Særligt om fastholdelsesfleksjob (fleksjob på samme arbejdsplads)
* Ønsker en ansat et fleksjob på sin nuværende arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), forpligtes virksomheden til at ansætte egne medarbejdere efter overenskomsternes sociale kapitler i ét år, før medarbejderen kan visiteres til et fleksjob i samme virksomhed. Virksomhederne får et medansvar for at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. Der vil være et tilsvarende krav om ansættelse på særlige vilkår for medarbejdere, der ikke er ansat inden for et overenskomstdækket område og medarbejdere, der er ansat inden for overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er et socialt kapitel.

Omlægning af SU-systemet
Omlægningen af SU-systemet skønnes at styrke de offentlige finanser med 1 mia. kr., heraf ¾ mia. kr. fra en forøgelse af arbejdsudbuddet med 4.000 personer, da de studerende forventes at færdiggøre deres studier tidligere.
* SU begrænses til normeret tid for at give studerende større, selvstændigt ansvar for at blive færdig til tiden
* Bonus og fleksibel tilrettelæggelse giver de studerende afsæt til at komme hurtigere igennem uddannelserne
* Fremrykning af 1,08-reglen, så der beregnes en forhøjet karakter fra den adgangsgivende eksamen, når en videregående uddannelser påbegyndes inden for et år (i dag to år) efter den adgangsgivende eksamen
* Forhøjelse af laveste fribeløb skal give de studerende frihed til at arbejde mere
* Studiestartslån og Start-SU skal lette studiestarten
* Forbedrede muligheder for at studere i udlandet
 

Mest Læste

Annonce