Studerende kræver lov mod brugerbetaling

01/02/2011 14:11

Nick Allentoft

I dagens Information, 31. januar, fremgår det, at udenlandske studerende fra EU og Skandinavien nu kan opkræves brugerbetaling på danske universiteter. Principielt betyder ændringen, at også danske studerende, som gennemfører dele af deres uddannelse ved et andet dansk universitet, kan risikere at skulle betale for den del af uddannelsen.

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) kritiserer i artiklen at brugerbetaling indføres administrativt og kræver en lov mod brugerbetaling.

Magnus Pedersen, formand for DSF, udtaler i artiklen:

”Politikerne har bedyret, at det ikke var nødvendigt med en lov mod brugerbetaling på uddannelse, fordi et flertal er imod, men dette viser, at brugerbetalingen også kan udvides af administrativ vej, derfor er der behov for lovgivning.”

DSF mener, at regeringen modsiger sig selv i uddannelsespolitikken, når man med den ene hånd gerne vil tiltrække udenlandske studerende, men med den anden vil indføre brugerbetaling.

”Hvis politikerne reelt ønsker et inspirerende, internationalt studiemiljø, er det her den rene gift. Bliver vi ved med at forværre forholdene for internationale studerende, kan vi være sikre på at de ikke kommer hertil for at studere,” siger Magnus Pedersen.

Ændringerne indfører også brugerbetaling for studerende fra nordiske lande, som Danmark ellers har en aftale om gratis uddannelse med.

”Det er en grov overtrædelse af vores aftale med de nordiske lande. Ministeren må simpelthen komme ud af de dunkle kontorer og give en garanti for, at gratisprincippet stadig gælder nordiske studerende,” slutter Magnus Pedersen.

---

FRA INFORMATIONS ARTIKEL: FAKTA OM BETALING FOR UDDANNELSE:
Uddannelse er gratis i Danmark, men uddannelsesinstitutioner skal opkræve betaling for efter- og videreuddannelse.
Deltagerbetaling til enkeltfags HF-kurser på VUC er som følge af regeringens genopretningspakke steget markant.
Danske uddannelser har siden 2006 krævet betaling fra studerende uden for EU og EØS-landene. Deltagerbetaling gælder nu også nordiske og europæiske studerende, der vil læse et semester eller to i Danmark, hvis universiteterne ikke har en udvekslingsaftale.

Læs anerkendelsesaftalen mellem de nordiske lande her:
 

Mest Læste

Annonce