Styrket samarbejde mellem Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Sjælland

03/11/2011 13:56

Nick Allentoft

Fødevarer, oplevelsesøkonomi og indsatsen for at øge andelen af videnmedarbejdere i regionale virksomheder er nogle af de indsatsområder, som Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland har til fælles.

Det er resultatet efter et fælles møde den 1. november mellem Vækstforum Sjælland og repræsentanter for Vækstforum Nordjylland. På mødet drøftede parterne mulighederne for samarbejde på de tre områder.

Fødevareerhvervet rummer et stort potentiale

De to regioner møder nogle af de samme udfordringer i udviklingen af fødevareerhvervene. Samtidig har begge regioner et stort potentiale i at udvikle særegne kvalitetsfødevarer. Der er basis for vækst og der er grundlag for at tænke stort. Derfor er begge regioner gået med i den nationale satsning om Madkulturen. På mødet blev de to vækstfora enige om at undersøge mulighederne for samarbejde på tværs af regionerne om fødevarer og madkultur. Vækstforum Sjællands formand Steen Bach Nielsen udtaler:

- God mad handler om mange ting: oplevelser, samvær, sundhed og spændende råvarer. I Nordjylland og på Sjælland har vi dygtige fødevareproducenter, forarbejdningsvirksomheder og restaurationer, som hver i sær bidrager til et varieret udbud. Potentialerne for at udvikle nye spændende produkter er til stede i begge regioner. Samtidig er fødevarer en vigtig del af både borgere og turisters oplevelse af vores regioner. Vi er med blandt andet sygehusene selv store producenter af måltider og samtidig udgør fødevareerhvervet og den brede vifte af underleverandører en væsentlig del af begge regioners erhvervsliv. På mødet blev vi enige om at vi i samarbejde med Madkulturen kan gå foran i en national satsning på at styrke Danmarks gode image på fødevareområdet. Herfra skal lyde en invitation til alle regioner, som gerne vil være med, siger Steen Bach Nielsen.

Oplevelsesøkonomi styrkes på tværs af regioner

Begge regioner har også store ambitioner indenfor oplevelsesøkonomi. Vækstforum Sjælland har i starten af 2011 vedtaget en regional turismestrategi, som sætter specielt fokus på at udvikle fødevarer og kulturhistoriske oplevelser. Vækstforum Nordjylland arbejder for at udvikle regionen til nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination hele året. Parterne har nogle af de samme udfordringer og potentialer, og mødet understregede, at der er masser at lære af hinanden.

- Ved at samarbejde opnår vi en rigtig god synergi, og vi får alle sammen mere ud af potentialet, end hvis vi hver især kun tænkte i regionale baner. Det ved vi bl.a. fra det store fælles projekt Rekreative Ruter, hvor vi er godt i gang med at styrke de rekreative oplevelser på tværs af regions- og landegrænser i Danmark, Norge og Sverige. Vores turister vil jo have sammenhængende oplevelser, og det skal vi forstå at se muligheder i, forklarer Ulla Astman.

Akademikerindsats tager fat på en fælles udfordring

På mødet blev parterne også enige om, at styrke erfaringsudveksling og videndeling om indsatsen for at få flere højtuddannede ud i regionale virksomheder. Det er kendetegnende for begge regioner, at virksomhederne tøver med at ansætte højtuddannede. Samtidig er det flere gange fastslået, at videnmedarbejdere bidrager til at skabe vækst i de virksomheder de ansættes i. Derfor har begge vækstfora igangsat aktiviteter, som skal give virksomhederne mod på at ansætte arbejdskraften og øge de videreuddannedes fokus på jobmulighederne i virksomhederne.

- I Nordjylland har vi længe været kendt for at have et tæt og stærkt samspil mellem de regionale uddannelsesmiljøer og erhvervslivet. Men samtidig er det en udfordring for de færdiguddannede og de enkelte virksomheder at få omsat kontakten til ansættelse og udvikling til gavn for alle parter. Derfor har vi fra Vækstforums side igangsat en målrettet indsats med bl.a. virksomhedsbesøg og tilskud til ansættelse af højtuddannet arbejdskraft for at sikre, at virksomhederne kommer ud af busken samt at de nyuddannede akademikere får øjnene op for de spændende jobmuligheder, der findes i ikke mindst de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, siger Ulla Astman.

Anledningen for mødet 1. november mellem Vækstforum Sjælland og Formandskabet for Vækstforum Nordjylland var Vækstforum Sjællands studietur til Midt- og Nordjylland den 1.-2. november. Formålet med studieturen var at hente inspiration og udveksle erfaringer om den regionale erhvervspolitiske indsats med samarbejdsparter i Midt- og Nordjylland. Steen Bach Nielsen udtaler om turen:

- Vækstforum Sjælland lægger stor vægt på samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Der er i Region Sjælland mange aktiviteter i samarbejde med blandt andre RUC, Risø og Forskerparken CAT. De jyske regioner har stor erfaring med samspil mellem videninstitutioner og erhvervslivet, hvor samarbejdet omkring Aalborg Universitet og NOVI er velkendt. Det er erfaringer, som vi finder interessante. Samtidig har Nordjylland og Sjælland en række områder, hvor vi ligner hinanden, med hensyn til uddannelsesniveau, mange små og mellemstore virksomheder, yderområder og aktiv anvendelse af EU-midler i udviklingsindsatsen.

Mest Læste

Annonce