Sundhedsstyrelsen: Eksperimentel behandling af kræft foretages i Danmark

08/06/2011 11:36

Nick Allentoft

Patienter der skal have eksperimentel behandling for en kræftsygdom bliver langt overvejende henvist til behandling i Danmark frem for i udlandet. Det fremgår af den seneste årsrapport for ordningen for eksperimentel behandling, populært kaldet second opinion ordningen.

Sundhedsstyrelsens ekspertpanel rådgiver i de sværeste kræfttilfælde og vurderer behandlingsmuligheder til ind- og udland.

Panelet har i 2010 vurderet henvendelser vedrørende 552 nye patienter, hvilket er et fald i antallet af nye sager på 265 fra 2009 til 2010. Udviklingen kan formenligt forklares ved at kræftafdelingerne i Danmark råder over langt flere behandlingsmuligheder nu end i de første fem år af ordningen.

Det fremgår af årsrapporten for 2010, at der for én patient er givet råd om højtspecialiseret behandling i udlandet, og at der for to patienter er der givet råd om forskningsmæssig behandling i udlandet. For yderligere én er der givet råd om eksperimentel behandling i udlandet.

Antallet af patientsager steg mest markant fra 2004 til 2005, hvor antallet af sager blev næsten fordoblet. Dette falder sammen med etableringen af de danske enheder for eksperimentel kræftbehandling.

Udover de 552 nye patientsager har det rådgivende panel genvurderet 160 patientsager fra samme eller tidligere år. For disse patienter har den behandlende læge/ afdeling således bedt om fornyet rådgivning - i hovedparten af tilfældene efter at patienten er blevet behandlet i henhold til tidligere rådgivning fra det rådgivende panel.

Sagsbehandlingstiden, fra Sundhedsstyrelsen har modtaget en anmodning om vurdering, til der bliver afsendt svar til den behandlende læge, er opgjort til et gennemsnit på 7 arbejdsdage.

Mest Læste

Annonce