Sundhedsstyrelsen lancerer en ny alkoholkampagne

07/10/2011 14:29

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen lancerer en ny alkoholkampagne "Sæt proppen i og lad dit lys brænde længere" med fokus på den nye genstandsgrænse for lavrisikoforbrug. I kampagnen præciserer Sundhedsstyrelsen, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen.

Lavrisikogrænsen for alkoholindtag markerer, hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at ens forbrug kun giver en lille risiko for helbredsskader. Lavrisikogrænsen giver borgerne en bedre mulighed for at vælge den livsstil og den risiko, de ønsker at udsætte sig for.

Baggrunden for Sundhedsstyrelsens udmeldinger er at der er kommet ny og bedre dokumentation for, at alkohol er kræftfremkaldende. Det drejer sig om kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft for begge køn, kræft i tyk- og endetarmen for mænd og brystkræft for kvinder. Intet alkoholforbrug er risikofrit, og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker. Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan få en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol. Et lavrisiko-forbrug på 7/14 angiver et forbrug af alkohol, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter, uden at kræftrisikoen bliver stor.

Sundhedsstyrelsen har de seneste 20 år angivet en grænse for det maksimale forbrug på 14/21 genstande om ugen. Sundhedsstyrelsen fastholder grænsen 14/21 som en markør for, hvornår et alkoholforbrug er så højt, at det skal bringes ned. Ved et alkoholforbrug over 14/21 opfordres sundhedspersonalet til at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

Genstandsgrænsen for det maksimale alkoholforbrug er ofte blevet forstået som, at et alkoholforbrug helt op til 14/21 var uden sundhedsmæssige risici. Det understreger behovet for en mere nuanceret vejledning.

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol:

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.
Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.
Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld.
Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol.
 

Mest Læste

Annonce