Sundhedsstyrelsen: Ny inspiration til arbejdet med mænds sundhed

10/06/2011 11:20

Nick Allentoft

I kommunens arbejde med at motivere mænd til at leve sundere, er det afgørende, at kommunerne er opmærksomme på, hvor de møder mændene. Mange mænd vil gerne tale om sundhed, men det skal være der hvor de lever og arbejder. Det er noget af den viden, som Sundhedsstyrelsens nye publikation Mænds Sundhed tager udgangspunkt i.

I publikationen præsenterer Sundhedsstyrelsen en række konkrete eksemplar på hvordan man kan tackle arbejdet med mænds sundhed. For eksempel er det afgørende, at møde mændene der, hvor de er – f.eks. på arbejdspladsen, uddannelsen eller ved sportsarrangementer.

Publikationen er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens rapport fra 2010: Mænds Sundhed - en oversigt over mænds sundhedstilstand og en gennemgang af effektive forebyggelsesmetoder. Den første udgivelse præsenterede den viden, der findes på området, mens denne publikation fokuserer på det gode eksempel.

Eksemplerne omhandler KRAM-faktorerne og tager udgangspunkt i fire forskellige arenaer, der er relevante i forhold til at rekruttere mænd. Det drejer sig om lokalmiljøet, arbejdspladsen, ungdomsuddannelser og Jobcenteret.

I forbindelse med planlægning af konkrete lokale interventioner, udgør Den Nationale Sundhedsprofil et godt redskab til at kortlægge mænds sundhed. Den Nationale Sundhedsprofil er en database, som blandt andet give mulighed for at trække data om mænds livsstil og sygdomme på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Mest Læste

Annonce