Svar fra beskæftigelseschef på klage over sagsbehandling

07/12/2012 12:00

Nick Allentoft

Jannie …. …. ….. Dato 19-10-2012 Sagsnr. –/----- Svar på klage over sagsbehandling

Jobcenter Skanderborg har den 15.10.2012 modtaget din klage, som du har fremsendt til borgmester Jørgen Gaarde.

Jeg har nu gennemlæst din klage og efterfølgende undersøgt dit sagsforløb på Jobcenteret.

Det er meget beklageligt, at du har været igennem et langvarigt afklaringsforløb, og at du føler, at kommunen trækker dig ned i et sort hul.

Sagen forholder sig imidlertid således, at der ikke kan træffes afgørelse om bevilling af fleksjob eller førtidspension, før den helbredsmæssige situation er afklaret og fundet stationær. Der skal ligeledes ske en arbejdsprøvning, efter af stationsnærtidspunktet er indtruffet.

Af din sag fremgår det af lægeakter fra psykiatrien, at der fortsat har været behandligsmuligheder i form af medicinsk behandling samt elektrochok behandling.

Din sagsbehandler har nu modtaget lægelige akter fra psykiatrien, hvori de skriver, at de vurderer, at din helbredsmæssige situation nu er afklaret. Din sagsbehandler vil derfor nu tage initiativ til en arbejdsprøvning, der burde hjælpe dig tættere på en afklaring.

Det har ikke tidligere været muligt at afklare din sag, da din sagsbehandler først nu har modtaget disse nye lægelige oplysninger. Det vurderes således, at din sag er behandlet, som den burde efter nuværende regler.

Med venlig hilsen

Jørgen Erlandsen

Beskæftigelses- og Sundhedschef

….

Mest Læste

Annonce