Syddjurs: Telebus-ordning på vej

28/04/2011 13:24

Nick Allentoft

Syddjurs Kommune tilbyder fra den 1. juni 2011 en telebus-ordning for alle borgere i Syddjurs. Telebus-ordningen vil gøre det nemmere for mange at deltage i de mange aktiviteter og fællesskaber i kommunens aktivitets centre.

Telebusserne blev vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2011 og sat i udbud gennem Midttrafik. Der er netop indgået en aftale om drift for de næste to år og tilbuddet er gældende fra den 1. juni.

Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Ninna Thomsen udtaler:

- Det er utrolig glædeligt at Telebus-ordningen snart er en realitet . En Telebus-ordning har stået øverst på mange ældre borgeres ønskeliste i flere år. Telebusordningen gør det blandt andet muligt for alle pensionister og efterlønsmodtagere at deltage i de mange aktiviteter og fællesskaber, der tilbydes i kommunens aktivitets centre.

I udbudsmaterialet er ordningen beskrevet således at der er regnet med 250 kørselsdage om året. Der køres på 3 ugedage i tidsrummet 8 - 17 ( 8 ture ) og 2 ugedage i tidsrummet 8 - 14. Visiterede borgere køres efter faste aftaler, mens øvrige borgere skal bestille kør-sel senest 1 time før en tur påbegyndes i henhold til køreplan. Der betales for kørslen efter Midttrafiks takster. Visiterede brugere betaler efter regler fastsat af kommunen.
 

Mest Læste

Annonce