TA-sagen: 128 politikere delte 9.151.197 kroner i 2012

Politik

18/03/2014 12:42

Nick Allentoft

Mens langt de fleste lokalpolitikere dækker det politiske arbejde over deres vederlag, fik 128 politikere i 2012 i gennemsnit godt 70.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere mindst 26 politikere fik et ukendt beløb. Indenrigsministeriet erkender, at der er problemer.

Ud af godt 2400 lokalpolitikere gør en forsvindende lille del brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Tyve politikere fik 100.000 eller mere i 2012. Den enorme forskel rejser tvivl om reglerne bruges rigtigt eller hundredvis af lokalpolitikere hvert år snyder sig selv for tusindvis af kroner for deres politiske arbejde.

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

“Uffe Thorndals undersøgelse rejser tvivl om kommunernes administration af reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Uffe Thorndal har løbende orienteret Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet om sine undersøgelser, og ministeriet følger Statsforvaltningens behandling af de konkrete sager. Det er Statsforvaltningen, der i første instans varetager tilsynet med, at kommunerne overholder lovgivningen,” siger Christina Ekmann, der er kontorchef for juridisk kontor i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tyve lokalpolitikere fik over 100.000 i tabt arbejdsfortjeneste i 2012. Omvendt viser gennemgangen også, at fire lokalpolitikere havde et reelt tabt på ordningen i 2012, mens yderligere otte politikere fik erstattet under 10.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Der er således et enormt spænd i erstatning blandt de politikere, der gør brug af ordningen. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er der grund til at kigge på reglerne.

“Det er vores indtryk, at det bl.a. giver udfordringer for kommunerne at vurdere, hvilke krav der skal stilles til selvstændige erhvervsdrivendes dokumentation for deres tab. Det er en konkret vurdering, som den enkelte kommunalbestyrelse må foretage. Men der er med Uffe Thorndals undersøgelse også noget der tyder på, at der i nogle kommuner er behov for et bedre kendskab til reglerne,” siger Christina Ekmann til DenOffentlige.

Hemmelighedskræmmeri

For de fleste politikere er det en underskudsforretning, at være aktiv i lokalpolitik. Vederlaget er betragtet som urimeligt lavt og de senere år er kravene til arbejdsindsatsen steget væsentligt. Særligt politikere, der skal betale for det politiske arbejde ved at arbejdsgiver modregner i lønnen for det antal timer, det politiske arbejde stjæler, er hårdt ramt. 

Derfor findes ordningen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Prisen for at deltage i ordningen er et nedslag på 20.000 kroner i det vederlag, som lokalpolitikeren modtager. Kontoen begynder med andre ord i minus sammenlignet med kolleger, der klarer sig med vederlaget.

Langt de fleste fik udbetalt tusindvis af kroner og det kun i nogle tilfælde, at der foreligger egentlig dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste. Det viser tidligere borgmester Uffe Thorndahls omfattende gennemgang af området.

I ni kommuner, hvor 24 politikere har brugt ordningen, ønsker man foreløbig ikke at oplyse, hvor meget der er udbetalt til politikerne, og i yderligere tre kommuner (Hjørring, Næstved, Vesthimmerland) oplyser kommunen det samlede udbetalte beløb samt navne på de i alt 15 politikere, der gjorde brug af ordningen i 2012. I regionerne er det kun Region Hovedstaden, der slet ikke bruger reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, og hverken Region Sjælland eller Region Nordjylland ønsker at oplyse mere end det samlede udbetalte beløb, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark oplyser navne samt det samlede beløb.

I forbindelse med sin omfattende kortlægning af området har tidligere borgmester Uffe Thorndahl løbende orienteret Økonomi- og Indenrigsministeriet og rejst en række spørgsmål overfor Statsforvaltningen. Sagerne har foreløbig medført en brevudveksling mellem ministeriet og Statsforvaltningen, som DenOffentlige er i besiddelse af. På baggrund af Uffe Thorndahls afsløringer vil Økonomi- og Indenrigsministeriet kigge nærmere på ordningen og drøfte med blandt andet KL om der er brug for initiativer.

“Vi vil fortsætte med at følge de konkrete sager i Statsforvaltningen. Ministeriet kan som øverste tilsynsmyndighed udtale sig om spørgsmål, der har principiel eller generel betydning eller er af alvorlig karakter. Herudover vil ministeriet drøfte med KL, om der er behov for generelle initiativer,” siger Christina Ekmann.

Få det fulde overblik i sagen ved at klikke på "Tabt arbejdsfortjeneste" herunder.

Mest Læste

Annonce