Det konservative mangeårige byrådsmedlem Lars Abel får hård kritik for sin brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

TA-sagen: Topscorer i politisk stormvejr

Politik

18/03/2014 14:57

Nick Allentoft

Over 200.000 årligt i flere år sender nu byrådsmedlemmet Lars Abel i politisk stormvejr for sin brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Det er Venstre og Dansk Folkeparti i Gladsaxe, der har rejst sagen politisk. Også i Struer Kommune er sagen blevet politisk.

Det konservative byrådsmedlem Lars Abel har gennem flere år fået over 200.000 årligt i tabt arbejdsfortjenste for sit byrådsarbejde. Hertil kommer det årlige vederlag. Det har en afdækning af området afsløret, og det får nu Lars Abel ud et politisk stormvejr. Venstre og Dansk Folkeparti har bedt om en redegørelse på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

“Det er intet mindre end moralsk anstødeligt, hvis oplysningerne i Hvidbogen er troværdige. Derfor har Venstre og Danske Folkeparti i Gladsaxe allerede krævet, at sagen kommer på Økonomiudvalgets dagsorden. Sagen må naturligvis undersøges til bunds, så vi kan få afklaret, om der er dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste. Om det er korrekt, at en stor del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste er givet for aftenmøder, der ligger uden for normal arbejdstid. Om der er givet kompensation for deltagelse i en fest for unge og for deltagelse i festmiddage,” skriver Venstre og Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

Sagen om Lars Abel er drevet af det store beløb, som han har fået i tabt arbejdsfortjeneste i en årrække. Ifølge Venstres Ebbe Skovsgaard er det nødvendigt at reagere, når man ser på det fremlagte materiale.

“Gladsaxe kommune indtager en iøjnefaldende 3. plads med en påstået samlet årsindkomst for vederlag og især erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til det konservative medlem, Lars Abel på angiveligt 350.000 kr.. Heraf er de 212.550 kr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,” skriver de to partier.

Flere sager på vej

Lars Abel er ikke den eneste, der nu undersøges nærmere. Afsløringerne af store forskelle i såvel forvaltningen af reglerne som de beløb, der udbetales, har allerede medført, at Hedensted Kommune har stævnet et nu tidligere byrådsmedlem for tilbagebetaling af 388.000 kroner, mens Struer Kommune har iværksat en undersøgelse af udbetalingerne i sidste valgperiode.

I Struer er det kommunens nuværende borgmester, Mads Jakobsen, der er i søgelyset, fordi han har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en række aktiviteter, der sandsynligvis er i strid med reglerne, og derfor har Struer Kommune nu også iværksat en undersøgelse.

“Nu har vi iværksat en undersøgelse, så det kan blive fuldstændig klarlagt om reglerne er fulgt eller ej. Jeg har jo brugt den tid, jeg har brugt på det politiske arbejde, men hvis revisionen konkluderer, at jeg har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i strid med reglerne, så betaler jeg naturligvis pengene tilbage. Der skal ikke være tvivl om, at jeg hellere var fri for den her mistænkeliggørelse,” siger borgmester Mads Jakobsen.

Essensen af reaktionerne er, at lokalpolitikere i forvejen opnår såvel vederlag som honorar for de udvalgsposter, de opnår efter et valg. Således er et normalt niveau for et menigt byrådsmedlem omkring 100.000 kroner før skat i vederlag om året, og hvis politikeren er udvalgsformand eller andre betalte poster i eksempelvis forsyningsselskaber, stiger den årlige indtægt til omkring 200.000 eller mere.    

“I Venstre er der ikke taget stilling til, om det er lovligt eller ulovligt. Det skal undersøgelsen afklare. Men hvis den slags kan foregå inden for lovens rammer, må reglerne ændres. Det er uanstændigt, hvis et medlem af kommunalbestyrelsen kan berige sig med en årsindkomst langt over en kvart million på skatteborgernes regning og af midler, der skulle være brugt til service til borgerne,” oplyser gruppeformand Ebbe Skovsgaard fra Venstre i Gladsaxe Kommune.

Klik i "Tabt arbejdsfortjeneste" herunder for overblik i sagen om tabt arbejdsfortjeneste til lokalpolitikere.

Mest Læste

Annonce