Tabt arbejdsfortjeneste - her er top listerne

Politik

17/03/2014 05:41

Nick Allentoft

Se listen over de tyve politikere, der fik mest i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 2012. Her får du også listen over de kommuner og regioner, der har gjort brug af ordningen i 2012 samt listen over de 58 kommuner og ene region, der helt har undladt at bruge reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Styrelseslovens §16 regulerer lokalpolitikernes vederlag og honorarer. Muligheden for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af stk. 5, som siger: 

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

"Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag."

De omtalte litra a-e samf litra f siger følgende: 

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,

e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,

f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og

Herunder de tyve politkere, der har opnået størst erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 2012

Kommune    Navn                   Jobtitel                         Beløb

Hedensted     Ole Flemming Lyse     Vicepolitikommissær              kr 248.000

Morsø            Michael Dahlgaard     Lønmodtager                         kr 230.124

Gladsaxe       Lars Abel                   Selvstændig                           kr 212.550

Ikast-Brande  Birthe Sørensen          Social- og sundhedsassistent  kr 176.308

Kolding          Bent Bechmann          Selvstændig                           kr 169.907

Aalborg         Niels Thomas Krarup  Økonomikonsulent                 kr 165.782

Varde            Preben Friis-Hauge    Major                                   kr 152.604

Kolding          Mette Balsby Broberg  Selvstændig                          kr 152.125

Aalborg         Mette Ekstrøm Jensen  Ikke oplyst                           kr 145.320

Vejle             Vagn Åge Jensen         Gårdejer                             kr 130.489

Viborg           Claus Clausen             Gårdejer                             kr 124.403

Holstebro       Mathilde Traberg        Fysioterapeut                      kr 124.147

Aalborg          Anne Kirsten Olesen    LO formand                        kr 120.728

Kolding           Lis Ravn Ebbesen       Ledig                                 kr 117.756

Hedensted     Lars Poulsen               Gårdejer                            kr 115.800

Aalborg         Poul Erik Lyngdorf       Voksenvejleder                   kr 111.707

Frederikshavn Peter E. Nielsen         Radioforhandler                  kr 104.406

Kolding          Knud Erik Langhoff     Selvstændig                        kr 103.783

Bornholms      Bente Johansen          Selvstændig                        kr 100.000

Her der de 25 kommuner og regioner, der udbetalte mest samlet i 2012

Sted                 Antal       Beløb i alt

Region Nordjylland Ukendt     kr 1,360,037

Region Midtjylland 13            kr 1,178,108

Aalborg                11            kr 1,089,796

Kolding                  8             kr 822,688

Morsø                  10             kr 630,877

Varde                    7             kr 556,882

Vejle                     8             kr 550,854

Hedensted            3              kr 410,300

Holstebro             7              kr 375,660

Viborg                  6              kr 348,570

Hjørring                7               kr 332,281

Ikast-Brande         3               kr 283,877

Lemvig                  3                kr 222,046

Gladsaxe               1               kr 212,550

Næstved                5                kr 207,796

Bornholms             2               kr 191,525

Brønderslev           4               kr 173,788

Vesthimmerlands  3              kr 126,838

Lolland                 4              kr 115,698

Frederikshavn       1              kr 104,406

Kalundborg          2              kr 102,334

Herning               2               kr 100,075

Vejen                  1               kr 90,800

Horsens              1                kr 61,820

Udover Region Hovedstaden bruger de fire øvrige regioner reglerne. Blandt kommunerne oplyser følgende, at de ikke bruger reglerne om tabt arbejdsfortjeneste til politikere. 

Jylland

Billund kommune, Fanø kommune, Favrskov kommune, Jammerbugt kommune, Læsø kommune, Mariagerfjord kommune, Nordjurs kommune, Odder kommune, Randers kommune, Rebild kommune, Samsø kommune, Skanderborg kommune, Syddjurs kommune, Sønderborg kommune, Tønder kommune, Aabenraa kommune

Fyn

Assens kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, Kerteminde kommune, Langeland kommune, Middelfart kommune, Nordfyns kommune, Nyborg kommune, Svendborg kommune, Ærø kommune

Sjælland

Albertslund kommune, Allerød kommune, Ballerup kommune, Brøndby kommune, Dragør kommune, Egedal kommune, Faxe kommune, Fredensborg kommune, Frederiksberg kommune, Frederikssund kommune, Furesø kommune, Gentofte kommune, Glostrup kommune, Greve kommune, Gribskov kommune, Halsnæs kommune, Helsingør kommune, Herlev kommune, Hillerød kommune, Høje-Taastrup kommune, Hørsholm kommune, Ishøj kommune, Lejre kommune, Lyngby-Taarbæk kommune, Odsherred kommune, Ringsted kommune, Rudersdal kommune, Rødovre kommune, Slagelse kommune, Solrød kommune, Tårnby kommune, Vallensbæk kommune, Vordingborg kommune

Kilder: Uffe Thorndahls hvidbog om tabt arbejdsfortjeneste, titler er hentet fra kandidatsider på nettet, kommunernes hjemmesider mm.

 

Mest Læste

Annonce