Det er den mængde papirer som sygeplejersker skal udfylde, ved hver indlæggelse. Både forside og bagside! Det tager en time, hvis det skal gøres korrekt, siger Line Ervolder Christensen.

Tag faget tilbage

Ledelse

23/10/2013 15:01

Nick Allentoft

Et oprør mod bureaukrati og regler er ved at rejse sig blandt en lang række sundhedspersoner på tværs af faggrupper. På få dage har en ny gruppe på Facebook samlet flere tusinde medlemmer under missionen “tag faget tilbage”. Menige ansatte og topfolk fra faglige organisationer jubler.

“Tiden er kommet til, at vi som sundhedsfaglig gruppe melder fra over for myndighedernes tiltagende kontrol og bureaukrati og kræver faget tilbage.”

Med denne indledning har en enkeltperson startet en sprit ny bevægelse blandt sundhedsfaglige personer i hele Danmark. På tværs af faggrupper har tusindvis af offentligt ansatte på få dage samlet sig for at iværksætte et græsrodsinitiativ, der skal sætte en ny dagsorden og ændre udviklingen i den offentlige sektor.

“Dette initiativ er et udtryk for den frustration, som en stor del af alle læger, sygeplejersker, portører, sosu'er, laboranter etc. til daglig lever med. Det er et forsøg på at samle kræfterne i et græsrodinitiativ, der gør op med de urimelige og urigtige forhold, der tynger vores sundhedsvæsen,” fortæller Peter Wied, der er initiativtageren til gruppen “Tag faget tilbage” på Facebook, hvor opbakningen er væltet ind.

Målet er klart.

“Når 100.000 sundhedsprofessionelle i fællesskab siger fra har vi en chance for at blive hørt,” siger Peter Wied.

En af de fagfolk, der har engageret sig i græsrodsbevægelsen med det samme er Imran Rashid. Han er praktiserende læge i Kastrup, og mærkede ifølge egne ord hvordan myndighedernes kontrolkrav medførte en dramatisk indskrænkning af hans rettigheder som selvstændigt erhvervsdrivende, da Sundhedsminister Astrid Krag fik gennemført den nye sundhedslov efter forårets lægekonflikt.

”For en ganske almindelig praktiserende læge var det skræmmende at opleve Statsapparatet vise sit kontrolbehov på den måde. Under konflikten mærkede vi sympatien fra mange af vores kolleger i sundhedssektoren. De kunne godt forstå at vi ikke ville underlægges den øgede grad af kontroltyranni, der eksempelvis fratager dem op imod 70 procent af deres tid med patienterne,” siger Imran Rashid til DenOffentlige.dk.

Ny social modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Opbakning fra organisationer

Allerede tidligt har initiativet fået opbakning fra kendte etablerede topfolk fra de sundhedsfaglige organisationer. Karen Stæhr, der er sektorformand i social- og sundhedssektoren i FOA, Soile Friis, der er formand for lægesekretærernes fagforening DL samt Henrik Dibbern, der er tidligere formand for de praktiserende læger, har straks meldt deres opbakning til initiativet.

“Meget fint initiativ med oprettelse af gruppen "Tag faget tilbage". Lige nu har vi en enestående mulighed for at komme i tæt dialog med politikerne. Om ikke så længe er der valg til regioner og kommuner. I den forbindelse holdes valgmøder og her vil det være oplagt, at deltage med spørgsmål om bl.a. kvalitet, normeringer, økonomi og betydningen af medarbejdernes mulighed for at bruge deres fag og faglighed til gavn for patient/borger,” siger Karen Stæhr til DenOffentlige.dk.

Dibbern er enig.

“Spred ideen til alle I kender, især kolleger på sygehusene og andre sundhedsfaglige faggrupper,” skriver han til medlemmerne i gruppen.

Historier fra hverdagen

Ud over solid opbakning og enighed om, at faggrupperne skal samles på tværs, kommer medlemmerne også med beretninger fra hverdagen. Sygeplejerske Signe Hagel Andersen deler en oplevelse fra hverdagen, som illustrerer offentligt ansattes frustrationer.

“Det unødige bureaukrati kulminerede for mig, da en portør på hospitalet måtte udfylde og sende en rekvisition, bare for at få en ny lyspære i en patients lampe. Den tid det tog at udfylde, sende og vente, oversteg langt den tid, det ville have taget, at skifte pæren selv. Det skriger til himlen, at vi er nået så vidt, at der skal en rekvisition imellem mennesker, bare for at få løst et banalt problem. Jeg skruede selvfølgelig bare en anden pære ud et andet sted, droppede rekvisitionen og arbejdede videre. Sådan er vi mange offentligt ansatte, der dagligt er civilt ulydige, for at få hverdagen til at fungere,” fortæller hun.

En anden sygeplejerske, Line Ervolder Christensen, der også er aktiv lokalpolitiker, undrer sig over hverdagens paradokser.

“Ja, det er ikke lavet særlig elegant og jeg undres over at man har mistillid til sygeplejerskers faglighed når der skal udøves kontrol, men ikke når de skal sættes i front på akuttelefonen i Region Hovedstaden”

Og hvorfor har en almindelig praktiserende læge, som han selv kalder sig, taget initiativ til denne nye græsrodsbevægelse?

“Jeg er en af dem, der er frustreret. Som gerne vil have et bedre sundhedsvæsen. Og som mener, at vi må kunne blive bedre til at forstå hinanden, hvis vi gider at lytte. Hvis vi samarbejder i stedet for at modarbejde hinanden, hvis vi har tillid til hinanden og tør tro på det gode i hinanden, kan vi nå meget bedre resultater. Jeg tror på at frihed og tillid er med til at få det bedste frem i mennesker, mens kontrol og mistillid dræber glæden og lysten,” fortæller Peter Wied.

Hans kollega, Imran Rashid, er sikker på, at initiativet er begyndelsen på noget stort.

“Når 6000 mennesker på fire dage støtter op om et budskab som dette, så har vi ramt en nerve i folk, der til daglig oplever det, som vi også gør. Nemlig at kontrol i stigende grad er ved at erstatte tillid som styringsmiddel. Og det er bare ikke i orden. Budskabet henvender sig således til både lærere, betjente, socialrådgivere og alle andre, der til daglig er nødsaget til at bruge deres tid på alt mulig andet nytteløst end deres fag,” siger Imran Rashid.

 

Mest Læste

Annonce