Talent skal udvikles inden for alle felter

14/04/2011 13:35

Nick Allentoft

Arbejdsgruppen for talentudvikling i uddannelsessystemet har fremlagt en samlet strategi for talentudviklingen i de danske skoler og uddannelser. Find hele rapporten her

Find resumé her

Talentudvikling. Hvor står vi – og hvad bør der gøres?

Det er afgørende for Danmarks konkurrencedygtighed, at vi hele tiden er fremme i feltet inden for forskning, erhverv og alle andre områder.

Derfor skal alle børn og unge i det danske uddannelsessystem stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt på alle faglige niveauer og inden for alle fag.

I 2010 nedsatte daværende undervisningsminister Tina Nedergaard en talentarbejdsgruppe, der skulle samle og evaluere erfaringerne fra de seneste års mange talentprojekter på landets skoler og uddannelsesinstitutioner og udarbejde en samlet strategi for talentudviklingen i det danske uddannelsessystem.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen fastslår, at talentudvikling er et højt prioriteret område for regeringen.

"Vi har brug for højt kvalificerede og innovative medarbejdere, hvis vi skal klare os i den internationale konkurrence i fremtiden og fastholde det velfærdssamfund, vi kender. Det gør vi kun ved at se, opmuntre og anerkende talenterne og lade dem udvikle sig. Arbejdsgruppens forslag er i tråd med de ideer, som vi fra regeringens side har haft på dette område, og jeg vil konkret tage en række af forslagene med i de nuværende, politiske forhandlinger om folkeskolen," siger Troels Lund Poulsen.

Rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann er formand for arbejdsgruppen.

"Vi har haft en pædagogisk tradition uden et stærkt blik for talenterne. Styrker vi de talentfulde, løfter vi også de andre. Vi skal fremme en ny professionel dagsorden, hvor vi også går efter det ypperste; fra folkeskole over erhvervsskoler og gymnasier til professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter. Det kræver et bredt og forankret partnerskab mellem uddannelsesverdenens aktører. Ikke kun i Folketinget," siger Stefan Hermann.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet:

* At der indføres fuld linjeorganisering i 7. – 9. klasse.
* At der skal undervises efter færre og mere enkle mål i undervisningen end de nuværende.
* At der skal være en talentvejleder på hver skole.
* At lærernes kompetencer til talentudvikling styrkes.

Definition af talenter
I Talentcamp05 defineres talenter som: "Børn og unge, der har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, og som går i normalskoler og -institutioner. Et talent er en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres."
 

Mest Læste

Annonce