Telemedicin i stor skala

Velfærd

14/05/2012 12:48

Nick Allentoft

Nu går en region fra projekt til stor skala med udrulning af telemedicin målrettet Nordjyllands op 4000 kronikere.

Med en ny ambitiøs telemedicinsk strategi vil Region Nordjylland de næste tre år rulle telemedicin ud til sine kronikere. De konkrete mål er et bedre liv for borgere, færre indlæggelser og besparelser på bundlinjen. Håbet er, at mindst 1.950 patienter vil deltage.

Kommuner kan spare 20.000 per patient
Pilotprojekter med IT hos KOL-patienter i Nordjylland har tidligere vist, at indlæggelsestider kan halveres og livskvaliteten øges, men der er også penge i det. Kommunernes årlige plejeomkostninger faldt med 20.000 kroner per deltager.
”Telemedicin skal være med til at understøtte behandlingen og rehabiliteringen af borgeren. Fra mindre projekter ved vi, at selve kontakten igennem telemedicin er med til at berolige patienterne, når de ved, der bliver holdt øje med dem,” siger kontorchef Alice Morsbøl fra Region Nordjylland.
Udfordringen i det tre-årige projekt er at få aktører med fra både den primære og sekundære sundhedssektor og patienterne.
”Målet er at kunne gribe ind før det går galt og forebygge indlæggelser. Men der skal findes veje til at oplære patienter i brug af dimser og udstyr, der ikke er så omkostningstunge. I de mindre projekter er nogle blevet uddannet i at bruge udstyr på sygehuset andre har fået instrukser i hjemmet. Udfordringen bliver at behandle data fra rigtig mange mennesker,” fortæller Alice Morsbøl.

Omkostningerne skal deles
Region Nordjylland regner med at have udviklet en positiv business-case om to år. I TeleCare Nord er der oprettet en styregruppe af blandt andet praktiserende læger, patientforeninger og sygehusrepræsentanter.
I 2014 er målet at have fået fat på 95 procent af patientgruppen på 2.000. Omkostningerne, der vedrører indkøb at udstyr og teknologi, skal dækkes af enten kommunerne eller regionerne og i nogle tilfælde i fællesskab.
”Det er meget forskelligt, hvad der virker over for de forskellige borgergrupper, selv om mange over 65 år bruger computer, så er det vigtigt at finde den tekniske løsning, der motiverer patienten, forklarer Birthe Dinesen, der er ph.d. og forsker i telemedicin på Aalborg Universitet. Hun var en af ildsjælene bag Telekat projektet, der har leveret de forskningsresultater, som Tele Care Nord tager udgangspunkt i.

Læs også: Græsrødder bag telemedicinsk bevægelse

Skridttæller kan være telemedicinsk udstyr
Nogle gange er den mest simple løsning nemlig den bedste. Det har flere pilotprojekter i Nordjylland med KOL-patienter vist. Eksempelvis kan noget så simpelt som en skridttæller være den rigtige løsning for patienten.
De fleste af KOL-patienterne brugte dog også den Telekat, de fik stillet til rådighed i selve Telekat-projektet. Det er en sort boks, der tilsluttes et mobilt bredbånd eller fastnet. På den måde kan læger overvåge blodtryk, puls, iltmætning og lungefunktion.

Opgør med silo-tænkning
En af grundtankerne med brugen af telemedicin i Region Nordjylland var at skabe sammenhæng i sundhedsindsatsen på tværs af sektorer til gavn for patienterne og at skabe en ny netværkstankegang.
”Vi udfordrede med Telekat vanetænkningen hos sundhedspersonalet og hele silo-tankegangen, men det var et nødvendigt skridt, når teknologien skabte mulighed for at dele data hos lægen på sygehuset, praktiserende læge, hjemmesygeplejersken og patienten,” fortæller Birthe Dinesen om de erfaringer, der nu skal aktiveres i Region Nordjyllands udrulning af Tele Care.

FAKTA:

Telekatten
Telehealth monitor RTX 3370 er navnet fra leverandøren
Skal være tilsluttet strøm og fastnet telefonlinie
Apparatet har et unikt nummer, som tildeles den enkelte patient
Kan opsamle målinger fra enheder der måler blodtryk, puls, vægt, iltmætning, m.v. trådløst.
Har en højt-læsningsfunktion, så patienten har mulighed for at svare på spørgsmål om, hvordan det går med træning
Målte værdier og svar på spørgsmål blev sendt til den elektroniske omsorgsjournal CARE i hjemmesygeplejen eller på Sundhedscenteret.
Kilde: Region Nordjylland

FAKTA:

Om TeleCare Nord
Patienter med eksempelvis KOL får udstyr i eget hjem, der kan overvåge lungefunktion, puls, iltmætning i lungerne, blodtryk osv, mens sygehus, hjemmepleje, praktiserende læge, sundhedscenter og patienten selv følger med og kan gribe forebyggende ind.
Projektet vil også indeholde træningsprogrammer til patienterne.

Mest Læste

Annonce