Enten bliver hundredvis af lokalpolitikere snydt for kompensation, når de knokler med det politiske, eller også snyder kommuner, regioner og politikere på vægten, når de forvalter reglerne for kompensation af tabt arbejdsfortjeneste. Det mener tidligere borgmester Uffe Thorndahl.

Tidligere borgmester anklager: Politikere snyder med tabt arbejdsfortjeneste

Politik

17/03/2014 05:41

Nick Allentoft

Lokalpolitikere og kommuner i hele landet har tilsyneladende fundet et smuthul til at øge honoraret til byråds- og regionsrådsmedlemmer. Tidligere borgmester afslører kæmperod med reglerne for tabt arbejdsfortjeneste. Topscoreren hentede 248.000 kroner i 2012.

For nylig besluttede kommunalbestyrelsen i Hedensted kommune, at udtage stævning mod tidligere byrådsmedlem vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse. Kravet lyder på tilbagebetaling af 388.000 kroner som kommunen med KL i ryggen mener er ulovligt udbetalt til det tidligere byrådsmedlem i tabt arbejdsfortjeneste. Stævningen kommer efter et års lokal debat om misbrug af reglerne, og er foreløbig den eneste sag på landsplan. Men mange flere kan nu være på vej.

Debatten om lokalpolitikeres arbejdsvilkår har nemlig fået et nyt tvist efter tidligere borgmester Uffe Thorndahl har gennemlyst samtlige regioner og kommuners udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til lokalpolitikere. Det omfattende arbejde afslører muligt misbrug i op mod 30 kommuner og flere regioner. Ud af i alt 2725 lokalpolitikere gør mindst 155 brug af regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og hentede i 2012 mellem 7.222 og 248.000 kroner. Forvaltningen og brugen af reglerne sker i et syndigt rod af komplicerede sager og manglende kontrol.

Afsløringen kommer efter flere års debat om lokalpolitikeres arbejdsvilkår og aflønning, men afsættet for tidligere borgmester Uffe Thorndahls omfattende kortlægning handler om noget helt andet.

“Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste har i hvert fald ikke inden for de seneste 10-15 år været genstand for en nærmere vurdering eller kontrol. Når jeg har ment, at der var behov for det nu, er det blandt andet fordi hovedparten af de danske kommuner på deres hjemmesider direkte opfordrer borgerne til at angive deres naboer eller bekendte anonymt for socialt bedrageri. Det er en fremgangsmåde som i uhyggelig grad minder om det der i det tidligere DDR foregik under ledelse af det hemmelige politi STASI,” siger Uffe Thorndahl. Han var folketingsmedlem for Fremskridtspartiet 1977-84 og senere konservativ borgmester i Hørsholm fra 2001-09.

Reglerne bruges tilfældigt

Den tidligere borgmester og folketingsmedlem er berygtet over hele landet for sin stædighed, når han kaster sig over en sag. Tidligere har Venstres formand følt Thorndahls vedholdenhed, da han afslørede Løkkes bilagsrod i det gamle Frederiksborg Amt. Nu sender Uffe Thorndahls afsløringer rystelser gennem det lokalpolitiske landskab. Med en klinisk gennemgang af samtlige kommuner og de fem regioner fremlægger han alvorlige anklager om misbrug, der mistænkeliggør over 100 lokalpolitikere. Samtidig afdækker hans arbejde alvorlige problemer med reglerne for tabt arbejdsfortjeneste til lokalpolitikere.

“Det har været forbundet med stort besvær at indsamle informationerne, og der er i mange tilfælde gjort en meget betydelig indsats for helt at mørklægge udbetalingerne,” fortæller Uffe Thorndahl.

Alligevel kan han nu fremlægge en opsigtsvækkende konklusion.

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

“Selvom reglerne burde være enkle at følge, er der kæmpe forskel på, hvordan kommuner, regioner og politikere forvalter dem. Alene den afsløring, at over halvdelen af kommunerne afholder sig fra at bruge reglerne peger på, at der er et problem, hvor reglerne bruges helt tilfældigt” siger Uffe Thorndahl.

Han har nøje gennemgået det materiale, han har fået aktindsigt i, og sammenholdt oplysningerne med politikernes udvalgsposter og beskæftigelse, hvor det har været muligt. Hertil har han analyseret forskellene mellem kommunerne og sammenholdt med styrelsesloven paragraffer om vederlag og honorarer til lokalpolitikere.  

Problemer i hver tredje kommune

“Af landets 98 kommuner foregår der udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til mindst 155 lokalpolitikere i 40 kommuner og 4 regioner,” siger Thorndahl.

Resultatet er alene baseret på Thorndahls egen vurdering og datamateriale, men efter over et års omfattende arbejde med masser af ansøgninger om aktindsigt og flere henvendelser til Statsforvaltningen fremlægger han et detaljeret materiale.

For få uger siden valgte Hedensted Kommune at stævne tidligere byrådsmedlem, Ole Flemming Lyse, for misbrug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste. Han er topscorer på tabt arbejdsfortjeneste i 2012 med kroner 248.000. Yderligere to lokalpolitikere fra Hedensted Kommune har fået tabt arbejdsfortjeneste efter regler, som kommunen nu har erkendt blev forvaltet ulovligt. Men de to øvrige slipper for en stævning, fordi kommunen med en KL rapport i ryggen konkluderer, at de var i god tro.

“I forhold til Arne Ehmsen og Lars Poulsen har Byrådet besluttet ikke at søge godtgørelse tilbagebetalt da begge både har dokumenteret et tab og handlet i ”i god tro”, fordi de fulgte de interne retningslinjer, som på daværende tidspunkt var udmeldt i Hedensted Kommune,” skriver kommunen i en nyhedsorientering på deres hjemmeside den 26. februar.

Vejle Amts Folkeblad har skrevet flere artikler om sagen, hvor Ole Lyse blev kraftigt kritiseret af sine nu tidligere byrådskolleger. Sagen fik kommunen til at bede Kommunernes Landsforening om en undersøgelse, som afslørede at Hedensted Kommune ikke havde styr på sagerne. Det erkendte borgmesteren også i november sidste år over for Folkebladet.

“Måden at søge tabt arbejdsfortjeneste på har kørt forkert årevis, og ingen har gjort noget ved det før mig. Jeg har så at sige ryddet op i egne rækker,” sagde Kirsten Terkilsen dengang.

Masser af sager kan være på vej

Reglerne for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er umiddelbart meget klare, men giver alligevel plads til misbrug. En lang række kommuner har ifølge Thorndahl svigtet i administrationen og styringen af udbetalinger, og samtidig er det et rent klondyke, når lokalpolitikere indrapporterer deres forskellige gøremål. Ud over de formelle poster i politiske udvalg og byråds- eller regionsrådsmøder dukker forskellige andre gøremål op i listerne over det politiske arbejde. Alt fra receptioner over studieture til møder i forsyningsselskaber kommer på timelisterne, fremgår det af Thorndahls omfattende materiale.  

Ifølge Indenrigsministeriet skal politikere dokumentere og lide et helt konkret tab i indtægt, hvis reglerne om tabt arbejdsfortjeneste skal bruges lovligt. En hypotetisk eller teoretisk forestilling om, hvad man kunne have tjent, hvis man havde arbejdet, duer ikke. Derfor kan der ifølge Thorndahl være mange flere sager end den, som Hedensted Kommune nu har rejst mod et tidligere byrådsmedlem.

I Thorndahls materiale fremhæves politikere fra hele landet for store udbetalinger i tabt arbejdsfortjeneste. En af dem er byrådsmedlem i Gladsaxe, Lars Abel. Han har i flere år hævet over 200.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste, men afviser at oplyse mere end kommunen allerede har oplyst.

“Jeg ønsker ikke at diskutere mine privat- og firmaøkonomiske forhold offentligt. Jeg følger naturligvis reglerne i Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ,” siger Lars Abel.

Han finder dog debatten om tabt arbejdsfortjeneste og lokalpolitikeres arbejdsvilkår væsentlig.

Derfor har han på grundlag af Uffe Thorndahls materiale kontaktet Kommunernes Landsforening.

”Jeg kan bekræfte,  at jeg har anmodet om, at Uffe Thorndahls skrift tages op til drøftelse i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, som jeg finder er det relevante forum for en mere overordnet og principiel drøftelse af emnet. Det er vigtigt, at også privatansatte og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at deltage i det kommunal- og regionalpolitiske arbejde på tilfredsstillende vilkår.

En anden politiker er både medlem af regionsrådet i Syddanmark og byrådet i Varde, og her gør Preben Friis Hauge brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste begge steder. Han er major i Forsvaret, og får modregnet udbetalinger fra kommunen i lønnen fra forsvaret. I 2012 løb det op i 152.604 kroner, hvilket giver ham en 7. plads over de lokalpolitikere, der fik højest erstatning det år. Reelt kan Friis-Hauge måske indtage en suveræn førsteplads, men da Region Syddanmark ikke vil oplyse, hvordan man praktiserer reglerne om tabt arbejdsfortjeneste har det ikke været muligt at afklare størrelsen fra regionen samt, om også udbetalingerne fra Region Syddanmark modregnes i lønnen fra Forsvaret. Preben Friis-Hauge oplyser dog selv overfor DenOffentlige.dk at han også modregnes for arbejdet i regionen. Han finder reglerne bureaukratiske og hilser en debat velkommen.

“Ordningen virker forældet og meget bureaukratisk. Jeg har ikke eksempler på at ordningen forvaltes forskelligt, men hvis det sker, så kunne det skyldes, at "den sunde fornuft" har forladt ordningen, eller ikke fulgt med udviklingen,” siger Friis-Hauge.

Store forskelle

DenOffentlige.dk har gennemgået Uffe Thorndahls materiale og kan afsløre store forskelle på, hvor meget politikere får i tabt arbejdsfortjeneste. Mens altså over halvdelen af kommunerne helt undlader at gøre brug af reglerne, får mindst 155 politikere alt fra 7.222 og helt op til 248.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste.

Borgmester Jørn Pedersen, der også er medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank, erkender at reglerne er uklare og kalder systemet besværligt men nødvendigt, fordi nogle politikere vitterlig har konkrete tab på deres politiske arbejde. Derfor hilser han også debatten om tabt arbejdsfortjeneste velkommen.

“Vi gør brug af en tro og love erklæring og forlanger nu også en erklæring fra byrådsmedlemmets revisor. Men det er klart, at reglerne er uklare og besværlige,” siger Jørn Pedersen.

I 2012 udbetalte Kolding Kommune erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til eksempelvis de to selvstændige erhvervsdrivende byrådsmedlemmer Bent Bechmann, der fik 169.907 kroner, og Mette Balsby Broberg, der fik 152.125 kroner mens deres byrådskollega, socialrådgiver Tanya Buchreist Jensen, fik 39.856 kroner. Forskellen kan forklares dels på forskellige politiske poster, og dermed den tid politikerne investerer, men det handler også om politikerens private beskæftigelse.

Netop forskellen i privat beskæftigelse spiller en central rolle i erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt løn eller omkostninger til afløser

Reglerne blev oprindeligt indført for at sikre politikere kompensation, hvis deres private arbejdsgiver trak dem i løn for deres politiske arbejde, og for at ligestille alle politikere giver reglerne mulighed for at også selvstændige kan få erstatning. Kravet er dog, at tabet skal være konkret og dokumenteret, hvilket eksempelvis betyder, at selvstændige skal kunne dokumentere, at man har omkostninger til en medarbejder i den tid man er til politisk møde.

Eksempelvis vil en butiksejer, der skal have butikken åben, være nødt til at bruge penge på en afløser, når det politiske arbejde går ud over muligheden for at passe butikken.

Det er enkelt for lønmodtagere. Således fortæller byrådsmedlemmet Steffen Rasmussen fra Langeland Kommune at han betaler med mindre løn, når han må stemple ud på fabrikken for at passe et politisk møde.

“I de 20 år jeg har været politiker har jeg stemplet ud på fabrikken når jeg kørte til møde. Jeg får kun løn for den tid jeg lægger direkte på fabrikken. Måneden efter registrerer jeg den manglende tid der direkte han henfører til officielle politiske møder som jeg er udpeget til,” forklarer Steffen Rasmussen.

Prisen for at bruge reglerne for tabt arbejdsfortjeneste er et nedslag på 20.000 kroner i det grundvederlag politikeren får, så når Steffen Rasmussen i 2012 fik 28.066 kroner i tabt arbejdsfortjeneste har han reelt fået dækket 8.066,- og selv betalt resten.

Betalte med ferie for at passe politisk arbejde

I Aalborg Kommune var Jane Østergaard medlem af Byrådet for SF indtil sidste valgperiode. I 2012 fik hun 54.680 kroner i tabt arbejdsfortjeneste stort set på samme måde som Steffen Rasmussen på Lolland.

“Jeg indberettede til min arbejdsgiver hvor mange timer jeg havde været væk i arbejdstiden og blev trukket i løn for de timer. Samme antal timer blev indberettet som tabt arbejdsfortjeneste til kommunen. Ofte blev jeg trukket flere timer på arbejdet, end der blev indberettet til kommunen, fordi jeg nogen gange valgte at tage hjem efter politisk arbejde, der kunne vare 6-7 timer, hvor man så er helt bombet i hovedet. De ekstra timer har jeg selv betalt, og hertil har jeg ofte ramt loftet for, hvor meget man får dækket,” fortæller Jane Østergaard med henvisning til, at der højest kan dækkes 1950 kroner pr. dag.

Byråds- og regionsrådsmedlemmet Preben Friis-Hauge er en af topscorerne i Uffe Thorndahls gennemgang. Han fik 152.805 kroner i erstatning for tabt arbejdstjeneste fra Varde Kommune i 2012. Pengene erstattede ifølge Preben Friis-Hauge tab i hans major-løn fra forsvaret krone for krone. Han har brugt ordningen siden 2007, hvor han tilfældigt opdagede muligheden.

“Da den politiske arbejdsbyrde - efter kommunalreformen i 2007 - blev så omfattende, at jeg måtte bruge ferie og optjent afspadsering, for ikke at få fravær ved møderne, så blev jeg opmærksom på ordningen. Med ordningen føler jeg, at jeg bedre kan passe det arbejde det er at være politiker, da det ikke er tilfredsstillende at må melde afbud til møder, fordi man ikke har råd til at blive trukket i løn på ens arbejde,” fortæller Preben Friis-Hauge.

Blandt de mange kommuner, der helt har fravalgt at bruge reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste finder man en lang række politikere med samme beskæftigelse som de politikere, der bruger reglerne i andre kommuner.

Det betyder, at enten snyder hundredvis af lokalpolitikere sig selv for at få dækket konkrete tab på deres politiske engagement, eller også snyder en lang række lokalpolitikere og kommuner på vægten, når den tabte arbejdsfortjeneste skal gøres op.

På torsdag og fredag i denne uge vil omkring 1200 byrådspolitikere fra landets kommuner samles til det årlig topmøde i Kommunernes Landsforening. En lille del af deltagerne vil gøre brug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste og således få 3.900,- i erstatning for deres deltagelse i KL-mødet, mens resten af deres politiske kolleger dækker mødedeltagelsen over det vederlag de i forvejen modtager som byrådspolitikere.

Læs mere om den omfattende gennemgang de kommende dage på DenOffentlige.dk

Mest Læste

Annonce