Tilbagetrækningsreform fremtidssikrer velfærden

25/01/2011 12:26

Nick Allentoft

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en tilbagetrækningsreform. Reformen indebærer en fremrykning af dele af Velfærdsaftalen, en gradvis udfasning af efterlønnen frem mod 2034, og en seniorførtidspension med hurtigere og enklere adgang for personer tæt på folkepensionsalderen.

Reformen styrker den danske økonomi betydeligt. Arbejdsudbuddet øges med 70.000 personer i 2020. Det skaber grobund for øget vækst i det private erhvervsliv og flere til at sikre service og omsorg i det offentlige i takt med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder.

Samtidig styrkes de offentlige finanser med 18 mia. kr. i 2020. Det betyder, at regeringen er godt på vej til at sikre balance mellem udgifter og indtægter i 2020. Det vil gøre Danmark mindre sårbar over for udviklingen på de finansielle markeder. Efter finanskrisen er det vigtigere end nogensinde at have orden i den offentlige økonomi.

Tilbagestrækningsreformen bidrager dermed blandt andet til at sikre, at vi ikke ender i en situation, hvor vi må gennemføre markante offentlige besparelser. Tværtimod får vi plads til en vis styrkelse af de centrale velfærdsområder som eksempelvis sundhed og uddannelse.

Med reformen øges den samlede velstand i samfundet (BNP) med ca. 50 mia. kroner. Det svarer til ca. 9.000 kroner pr. indbygger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fremhæver, at regeringen nu har spillet ud med klare og konkrete svar på de økonomiske udfordringer.

"Regeringen har gjort det ansvarlige og det rigtige. Vi sikrer sunde offentlige finanser og et solidt fundament for velfærden. Det gør vi ved at prioritere de svageste, børn og ældre i stedet for at betale raske mennesker for at trække sig tilbage. Jeg håber at et flertal i Folketinget vil være med til at fremtidssikre det danske samfund," siger Claus Hjort Frederiksen.

Læs publikationen om udspillet her

Se faktaark i pdf her

De tre hovedelementer i regeringens tilbagetrækningsreform

1. Fremrykning af dele af velfærdsaftalen
Regeringen foreslår at fremrykke dele af Velfærdsaftalen med fem år, så efterlønsalderen gradvist sættesop fra 2014, og folkepensionsalderen gradvist sættes op fra 2019. Det er nødvendigt for at sikre mere arbejdskraft og plads til udvikling af velfærden frem mod 2020. Alternativet er en årrække med stærkt begrænsede muligheder for at øge den offentlige service. Når Velfærdsaftalen fremrykkes, bliver fordelingen af år med folkepension på tværs af generationer mere lige. Fra 2027 vil folkepensionsalderen være den samme som aftalt mellem partierne bag Velfærdsaftalen.

2. Efterlønnen afvikles gradvist
I år bruger vi 16 mia. kr. på en efterlønsordning, der betaler sunde og raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet. Det sker, selv om der er brug for deres indsats til at skabe vækst i virksomhederne, undervise vores børn og pleje vores syge. Det, mener regeringen, er en forkert prioritering.
Regeringen foreslår, at efterlønnen afskaffes helt for alle, som ved udgangen af 2010 er under 45 år. For personer mellem 45 og 56 år ændres efterlønnen, så ændringerne er størst for de yngste og mindst for de ældste. Og for alle på 57 år eller derover, og personer, der allerede er gået på efterløn, bliver der ikke ændret noget.

3. Seniorførtidspension
Der er mennesker, som er nedslidte efter et langt arbejdsliv og har mistet evnen til at arbejde. Fleksjob og førtidspension er skræddersyet deres behov. Forud for tilkendelse af fleksjob eller førtidspension skal man gennemføre et forløb med blandt andet arbejdsprøvning og udviklingsprojekter, hvor mulighederne for at arbejde vurderes.
Tæt på folkepensionsalderen er der mindre behov for arbejdsprøvning. Regeringen foreslår derfor en seniorførtidspension, der sikrer en hurtigere og enklere adgang til fleksjob og førtidspension for dem, der har behov og er mindre end fem år fra folkepensionsalderen. Og alle skal have svar inden for senest seks måneder. Den hurtigere og enklere adgang gælder, uanset om man betaler til efterlønsordningen eller ej.
 

Mest Læste

Annonce