Venstremanden Preben Friis-Hauge er major i forsvaret og får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra både Varde Kommune og Region Syddanmark.
Venstremanden Preben Friis-Hauge er major i forsvaret og får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra både Varde Kommune og Region Syddanmark.

Tre cases på tabt arbejdsfortjeneste

Politik

16/3/14 8:21

Nick Allentoft

Vi har talt med tre forskellige politikere om deres brug af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Få indblik i, hvordan systemet virker, og læs hvad politikerne selv mener om ordningen.

Major i forsvaret Preben Friis-Hauge, byrådsmedlem i Varde og medlem af Regionsråd Syddanmark

Fik 152.804 i tabt arbejdsfortjeneste fra Varde Kommune i 2012. Region Syddanmark vil ikke oplyse beløbet fra regionen.  

Jeg synes ordningen er meget bureaukratisk, og der er stadig afsnit i den, jeg ikke forstår og ikke ville kunne forklare andre logikken i. Derfor har jeg bare lært de dele af ordningen udenad. Eksempelvis er jeg berettiget til tabt arbejdsfortjeneste ved et udvalgsmøde i hhv. kommune og region, selv om jeg får særskilt vederlag for at sidde i pågældende udvalg.

Deltager jeg derimod i eksempelvis Sydtrafik’s bestyrelsesmøde er jeg ikke berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, fordi jeg får vederlag for dette bestyrelsesarbejde. Tidsmæssigt og vederlagsmæssigt er der ikke stor forskel på de to poster, men det ene sted er man berettiget og det andet sted er man ikke.

Rent praktisk fravalgte jeg i sidste valgperiode vederlaget i Sydtrafik, for derved at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste for de møder jeg deltog i i Sydtrafik.

Hvordan "opdagede" du muligheden og hvad har det betydet for dine muligheder for at passe det politiske arbejde?

Da den politiske arbejdsbyrde - efter kommunalreformen i 2007 - blev så omfattende, at jeg måtte bruge ferie og optjent afspadsering, for ikke at få fravær ved møderne, så blev jeg opmærksom på ordningen.

Med ordningen føler jeg, at jeg bedre kan passe det arbejde det er at være politiker, da det ikke er tilfredsstillende at må melde afbud til møder, fordi man ikke har råd til at blive trukket i løn på ens arbejde.

Hvordan administreres ordningen i dit tilfælde hos Varde og Syddanmark?

Jeg indrapporterer månedsvis for de møder, hvor jeg er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, når jeg har modtaget dokumentation for mit løntab. Det bliver dernæst kontrolleret ved kommune og region ved hver måneds indrapportering. Ved næste løn-/vederlagsudbetaling får jeg så mit tilgodehavende.

Har du nogle forslag til, hvordan reglerne kunne forenkles?

I dag får man 20.000,- kr mindre i vederlag end de politikere der ikke er på ordningen. Dvs at jeg får 40.000,- kr mindre om året i vederlag (kommune og region) end mine kolleger der ikke er på ordningen.

Jeg kan aldrig få mere tilbagebetalt end jeg har tabt. Man burde have mulighed for at bruge ordningen til alle politiske gøremål, hvor forvaltningen har sendt en elektronisk mødeindkaldelse til politikernes kalendersystemer.

Man burde også tillade, at man må bruge for eksempel 5 timer af sin lønmodtager arbejdsuge til at forberede sig på sin politiske mødeaktivitet. Hvilken glæde har man af at politikere skal forberede sig sent om aftenen eller om natten. Man risikerer dårligt forberedte politikere til de enkelte møder, som det er i øjeblikket

Jeg ville godt acceptere, at man fik endnu mindre i vederlag - fx 25.000,- kr mindre om året "pr kommune/region", hvis blot regelsættet kunne blive så enkelt som ovenfor foreslået.

 

Specialarbejder Steffen Rasmussen, Lolland Kommune

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

Fik 28.066 i tabt arbejdsfortjenste i 2012.

Jeg har brugt ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i mange år, men valgte den fra i år, fordi det er meget bøvlet at have med at gøre. Men jeg kan allerede nu se, at det vil koste mig flere penge end jeg har lyst til at investere i mit politiske arbejde. I 2012 fik jeg 28.066,- kroner i tabt arbejdsfortjeneste, men herfra skal så trækkes de 20.000 kroner jeg fik i lavere vederlag i forhold til mine politiske kolleger.

Jeg har i de 20 år jeg har været politiker stemplet ud på fabrikken når jeg kørte til politisk møde, og jeg får kun løn for den tid jeg lægger direkte på fabrikken. Måneden efter registrerer jeg den manglende tid på fabrikken, der direkte har relation til officielt politisk arbejde, og indberetter møderne og tiden. Dermed er der altså også forskudt udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste, så det skal man også være opmærksom på.

Der er selvfølgelig altid underskud rent tidsmæssigt, for der er meget arbejde, der ikke fører ind under reglerne for tabt arbejdsfortjeneste. Mødet i den politiske gruppe, i partiet, med interesseorganisationer og mange andre aktiviteter bliver ikke dækket hos os.

Jeg er skifteholdsarbejder, så møder om aftenen kan også give tab.

Mit største problem med ordningen er, at man forud skal give afkald på 20.000 kroner af det grundvederlag vi får som lokalpolitikere. Jeg begynder altså med minus 20.000 i forhold til mine politiske kolleger.

På det seneste er det blevet sværere at bruge reglerne i forhold til kurser, besigtigelser og sådan nogle ting så derfor har jeg jeg fravalgt ordningen i år for første gang. Jeg har allerede fortrudt, for vi bruger hele dage på at besigtige plejeboliger og daginstitutioner plus lange tema-møder i udvalgene. Det bliver derfor et dyrt år for mig at være lokalpolitisk aktiv.

 

Jane Østergaard, medlem af Aalborg Byråd for SF til og med 2013

Fik 54.680 kroner i tabt arbejdsfortjeneste i 2012.

Jeg benyttede ordningen, fordi der var mange møder i dagtimerne, som betød fravær fra mit arbejde. Udgangspunktet for at bruge ordningen er at man vælger at få et lavere vederlag for byrådsarbejdet end byrådskollegerne.

For overhovedet at kunne bruge ordningen skulle jeg aflevere et brev fra min leder, hvor mine arbejdstider fremgik. Det er obligatorisk i Aalborg Kommune. Rent praktisk har jeg indberettet til min arbejdsgiver hvor mange timer jeg havde været væk i arbejdstiden og så blev jeg trukket det antal timer i løn. Derefter indberettede jeg samme antal timer som tabt arbejdsfortjeneste, så jeg kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Det er naturligvis klart at tabt arbejdsfortjeneste kun kan udbetales, når man har et reelt tab - dvs i arbejdstiden. Reelt har jeg investeret meget mere tid i byrådsarbejdet, men det gælder nok generelt for alle, der er politisk aktive, at vi investerer ret meget i det politiske arbejde, og har en række ekstra omkostninger uanset reglerne om tabt arbejdsfortjenste.

Eksempelvis har jeg ind i mellem valgt at tage hjem efter lange koncentrerede dagsmøder,  selvom jeg kunne - og nok burde - være taget tilbage på arbejde og været der nogle timer. Jeg fandt det ikke rimeligt overfor hverken mig selv eller mit arbejde, at vende tilbage uden egentlig at være frisk nok til at passe mit arbejde - og de timer har jeg hverken fået løn eller tabt arbejdsfortjeneste for.

Mine udvalgsmøder foregik i dagtimerne på torsdage, hvor jeg skulle efter planen arbejde 9 timer på jobbet. Det betød i nogle tilfælde helt konkret, at jeg faktisk tabte på ordningen, fordi der er et maksimum på 1950 kr. for, hvor meget man kan modtage i tabt arbejdsfortjeneste pr dag. Det har eksempelvis været tilfældet, når vi har været til længere møder,  som KLs årlige temamøder, hvor to hele arbejdsdage går tabt, men erstatningen rammer maksimum beløbet.

Rent praktisk giver ordningen en del bøvl i privatøkonomien og man må også acceptere, at erstatningen kommer forskudt engang imellem. Dvs. jeg fik lavere løn på mit arbejde een måned, men først erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen senere.

Jeg valgte ordningen for at have ro til at være politisk aktiv - da det er mere fair for både arbejdspladsen og en selv, at man tjekker ud og at der så er mulighed for at arbejdspladsen kan købe en vikar ind i særligt belastede perioder, eksempelvis i forbindelse med budgetlægningen. Jeg synes ikke at kollegerne skal rende stærkere,  fordi de tilfældigvis har et byrådsmedlem som kollega, når pågældende under alle omstændigheder er meget fraværende.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce