Udbud på hjælpemiddelområdet betaler sig

05/12/2011 12:03

Nick Allentoft

Der er penge at hente for de danske kommuner, hvis de vælger at sende opgaven om drift af hjælpemiddeldepoter til ældre og handicappede i udbud.

En ny analyse af de konkrete erfaringer i ti kommuner viser, at de otte har opnået en besparelse på mellem 9 og 40 pct. ved at sende opgaven i udbud. Ingen af kommunerne har oplevet en forringelse af kvalitet og serviceniveau.

Analysen fra Udbudsrådet viser imidlertid også, at kommunerne og de private leverandører er dårlige til at drage nytte af hinandens erfaringer, og at der ikke er tilstrækkelig fokus på innovation i opgaveløsningen.

På baggrund af analysen anbefaler Udbudsrådet derfor, at kommunerne i højere grad bruger funktionsudbud, fordi de skaber mulighed for udvikling og innovation i løsningen af opgaverne. Udbudsrådet offentliggør derfor inden for kort tid et værktøj til kommunerne om funktionsudbud på hjælpemiddelområdet for at hjælpe kommunerne i gang.

Analysen gennemgår de konkrete erfaringer med udbud af hjælpemiddeldepoter i de ti kommuner. Den dokumenterer effekterne i forhold til: Økonomi, medarbejderforhold, medarbejdertilfredshed, kvalitet og service, brugertilfredshed og innovation og videnoverførsel mellem den private og den offentlige sektor.

Analysen om effekterne af udbud af driften af de kommunale hjælpemiddeldepoter er den første af en række effektanalyser, som Udbudsrådet gennemfører.

Udbudsrådets formand, Jørgen Lindegaard, siger:

”De kommunale budgetter er under pres, så det er vigtige end nogensinde før at opgaverne bliver løst bedst til prisen.”

”Vi har nu fået en grundig dokumentation for, at der er klare gevinster ved at udbyde opgaver på hjælpemiddelområdet. De kommuner, som vi har set på, har sparet mellem 9 og 40 pct. – selv hvis man tager højde for udgifterne forbundet med at udbyde opgaven. Og kommunerne vurderer selv, at besparelserne er opnået, uden det er gået ud over servicen til borgerne.”
 

Mest Læste

Annonce