Under halvdelen af unge nydanskere får en praktikplads

17/01/2012 11:42

Kun 45 pct. af de unge nydanskere, der begynder på en erhvervsfaglig uddannelse, får en praktikplads. For unge fra Somalia og Pakistan er det under en tredjedel. For nydanskere er der dermed langt til regeringens mål om praktikpladser til alle, viser en undersøgelse fra AKF. 71 pct. af de danske elever, der begynder på en erhvervsfaglig grunduddannelse, kommer i praktik, mens tallet for indvandrere og efterkommere kun er 45 pct. Det fremgår af en ny rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

- Praktikplads er en forudsætning for at kunne gennemføre en erhvervsfaglig grunduddannelse. Tallene her viser, at der for specielt nydanskere er langt til regeringens mål om praktikpladser til alle. Mere end halvdelen af de nydanske elever må opgive at få en erhvervsuddannelse, siger forsker i AKF, Christophe Kolodziejczyk, som har lavet undersøgelsen.

Mange nydanskere i skolepraktik

Elevernes oprindelsesland har en forholdsvis stor betydning for, om de kommer i praktik. Under en tredjedel af elever med baggrund fra Somalia og Pakistan får en praktikplads. For elever med baggrund fra Bosnien-Hercegovina, Marokko, Jugoslavien og Sri Lanka er det over halvdelen.

Tallene for praktikpladser inkluderer også skolepraktik. Ser man kun på ordinære praktikpladser, er forskellene mellem nydanskere og danskere endnu større.

- Nydanskere, der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse via skolepraktik, har sværere ved at få et job bagefter. Men de får dog oftere job end unge, der slet ikke gennemfører en uddannelse, siger Christophe Kolodziejczyk fra AKF.

Nydanskere dårligere rustet

Undersøgelsen er finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Den omfatter alle danske og nydanske unge, der har påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse i årene 1993-2007, og forskerne har fulgt de unge frem til år 2010.

Her er nogle af konklusionerne:

* Næsten lige så mange nydanske unge som danske unge begynder på en ungdomsuddannelse.

* Nydanskere kommer ud af grundskolen med langt dårligere resultater end unge af dansk oprindelse. Især de, der begynder en erhvervsfaglig uddannelse, har klaret sig dårligt i skolen.

* Flere nydanske end danske unge skifter uddannelse. 17 pct. af nydanskerne skifter efter grundforløbet på en erhvervsfaglig uddannelse til en gymnasial uddannelse, mens det er tilfældet for 7 pct. af de danske elever.

* 52 pct. af nydanskerne falder fra de erhvervsfaglige uddannelser sammenlignet med 35 pct. af de unge af dansk oprindelse. Der er store nationalitetsmæssige forskelle i frafalde.

Læs rapport

/AKF/

 

Mest Læste

Annonce