Undervisningsministeriet: Flere forsøg med eliteidrætsklasser

24/05/2011 21:43

Nick Allentoft

Skoleelever skal have bedre muligheder for at styrke deres idrætstalent. I december 2010 godkendte Undervisningsministeriet forsøg med optagelseskrav til eliteidrætsklasser på to skoler i Aarhus Kommune. Nu har undervisningsminister Troels Lund Poulsen godkendt lignende forsøg på yderligere 17 skoler i 15 forskellige kommuner.

Forsøgsgodkendelserne giver skolerne mulighed for at optage elever i eliteidrætsklasser på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. Skolerne kan derimod ikke afvise elever på baggrund af elevernes faglige eller sociale kompetencer.

Formålet med forsøgsgodkendelserne er at give idrætstalenter mulighed for at udvikle deres idrætstalent i et miljø, hvor der en fælles forståelse for det at dyrke idræt på et højt niveau.

"Beslutningen ligger godt i tråd med de anbefalinger som talentarbejdsgruppen for nylig fremlagde. Alle børn og unge i det danske uddannelsessystem skal stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt på alle faglige niveauer og inden for alle fag. De skal motiveres og udfordres fagligt, for det er til gavn for os alle. Talenterne får en mere meningsfuld hverdag, deres klassekammerater bliver løftet fagligt og socialt, og det fremtidige velfærdssamfund styrkes. I den inkluderende folkeskole skal der være plads til alle – også de dygtigste," siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

Opdeling af eleverne efter deres sportslige niveau ville være i strid med folkeskoleloven, hvis der ikke er tale om godkendte forsøg. Fravigelse fra folkeskolelovens bestemmelser med undtagelse af formålsparagraffen og bestemmelserne om undervisningskvalifikationer kan således i dag kun komme på tale, hvis det sker i forbindelse med forsøgsvirksomhed.

Liste over skoler, der har fået godkendt forsøg med optagelseskrav til eliteidrætsklasser

Aarhus Kommune: Rundhøjskolen og Vejlby Skole
Gentofte Kommune: Bakkegårdsskolen
Odense Kommune: Hjalleseskolen og Provstegårdskolen
Hillerød Kommune: Frederiksborg Byskole
Holstebro Kommune: Birkelundsskolen og Sct. Jørgens Skole
Hjørring Kommune: Holmegårdskolen
Haderslev Kommune: Hjortebroskolen
Aalborg Kommune: Sønderbroskolen
Esbjerg Kommune: Vestervangskolen
Herning Kommune: Sønderagerskolen
Roskilde Kommune: Himmelev Skole
Vejle Kommune: Nørremarksskolen
Randers Kommune: Nørrevangsskolen
Horsens Kommune: Langmarksskolen
Ballerup Kommune: Hedegårdsskolen
Københavns Kommune: Bellahøj Skole

Mest Læste

Annonce