Unge hjælper med at skabe fremtidens sygehuse

30/11/2011 09:31

Nick Allentoft

En gruppe unge studerende hjælper Regionsrådet i Region Sjælland med at skabe visionerne for fremtidens sygehusvæsen i 2020+.

Et Fremtidspanel bestående af kommende læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, jordemødre og radiografer var torsdag samlet for at brainstorme om fremtidens krav til fremtidens sygehuse, hvor de selv skal arbejde.

Region Sjælland har udnævnt 2011 som et visionsår for fremtidens sygehusvæsen, hvor politikere, medarbejdere, patientforeninger og nu de unge skal tænke tanker om kravene til et sygehusvæsen i år 2020+, før arkitekterne tegner de første skitser til det nye hovedsygehus i Køge og andre sygehusbyggerier.

- Region Sjælland har udnævnt 2011 som et visionsår for fremtidens sygehusvæsen, og vi synes, at det er vigtigt at få input fra nogen af dem, der skal leve med politikernes beslutninger, forklarer koncerndirektør Per Bennedsen.

Undervisning i ny teknologi
Ny teknologi - f.eks. telemedicin til kommunikation mellem en læge og en patient i eget hjem - vil stille helt nye krav til fremtidens sundhedspersonale. Krav som sygeplejestuderende Bitten Bjerhof slet ikke føler sig forberedt til.
- Det er vigtigt at uddanne personalet til den nye teknologi og til at kunne uddanne patienter i telemedicin, siger Bitten Bjerhof.
- Hvis jeg om få år skal bruge virtuel teknologi for at gå på stuegang, så mangler jeg noget i min uddannelse! Det kræver også en særlig træning at tale med en patient via en skærm og et kamera, siger Bitten Bjerhof.

De unge er dog langtfra bange for teknologien og vil gerne bruge den.

Færre patienter til flere studerende
En af udfordringerne i fremtidens sygehusvæsen bliver, at patienterne ligger kortere tid i sengene - og samtidig er der flere elever og studerende, der skal uddannes.
- Simulatortræning. Det tror jeg er en løsning, ligesom en pilot træner nødsituationer i en flysimulator, foreslår Bitten Bjerhof.
- Der skal være mere plads til undervisning og forskning. Måske skal man bygge udviklings- og forskningscentre på sygehusene, tænker Liza Borgenholt, der er bioanalytikerstuderende.

Nye måder at uddanne på
Lene Nørgaard, der studerer til sygeplejerske, tænker i helt nye måder at organisere praktiktiden på.
- Jeg forestiller mig, at man som studerende kan følge den samme patient, lige fra patienten kommer ind på sygehuset og til patienten bliver udskrevet – og måske også ude i eget hjem, siger Lene Nørgaard.

Nye kulturer
De unge var også stærkt optaget af, at der tænkes i opgaveglidning. Fra at nogle af de ældre, særligt læger, tænker i fastlåste roller og arbejdsmønstre, så ønsker de unge optimal udnyttelse af hinandens kompetencer. At finde nye måder at arbejde sammen på, hvor den konkrete arbejdssituation afgør, hvem der udfører hvilke opgaver.

En koordinator til hver patient
Samspil og sammenhæng i sundhedsvæsen bliver et klart patientkrav, både internt på sygehusene og mellem sektorerne.

Her har Bitten Bjerhof endnu et forslag: - Måske skal man have en central med en gruppe koordinatorer, der hele tiden overvåger, hvad der sker med de enkelte patienter. Sørger for at det hele tiden sker noget. Det er måske en ny uddannelse?

Mest Læste

Annonce