Utvetydig dom fælder Det Sorte Register

Politik

03/3/15 10:00

Nick Allentoft

Klar dom i retten i Kolding fælder Det Sorte Register. Udover 20 dagbøder og erstatning på ialt 700.000 kroner til medarbejdere og borgmester i Jammerbugt Kommune skal manden bag betale sagens omkostninger. Ejeren af registeret, Ole Eli Christensen, undlod at møde op til domsforhandlingerne.

"Der er tale om ualmindelig grov netchikane fra det Sorte Register, og det skal naturligvis bringes til ophør straks," siger FTF-formand Bente Sorgenfrey i en kommentar til en ny dom over Det Sorte Register. 

Flere medarbejdere ansat i Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune samt Borgmester Mogens Gade har nu fået rettens ord for, at Det Sorte Register er krænkende, injuriende og chikanerende. Således skal ejeren af registeret, Ole Eli Christensen, betale erstatning til seks ansatte samt borgmesteren, der hver er tilkendt 100.000 kroner ifølge dommen. 

Sagen og ophavsmanden til hjemmesiden blev anmeldt af Jammerbugt Kommune sidste år, og Retten i Kolding har afsagt dom 25. februar - dommen kan downloades herunder som pdf.

"Jeg er yderst tilfreds med dommen og glad på medarbejdernes vegne. Det er sådan en dom, der vil give genlyd og som forhåbentlig vil betyde en stor forskel i fremtiden for mange andre mennesker, som blot passer deres arbejde og som hver dag tænker på dem, det drejer sig om – nemlig børnene," siger borgmesteren Mogens Gade i en pressemeddelelse fra kommunen.

                        Læs også vores gennemgang af Det Sorte Register her

Dommen

Ejeren af Det Sorte Register skal nu betale 20 dagbøder á 100 kr. til statskassen eller en forvandlingsstaf i fængsel i 20 dage i stedet for at betale. Samtidig skal krænkelserne fjernes fra hjemmesiden, ligesom den dømte skal betale sagsøgerne 10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, HanboBladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske. Hver af de chikanerede personer skal hver have 100.000 kr. for tortgodtgørelse, godt i alt 700.000 kr. og vedkommende skal endvidere betale sagens omkostninger på i alt 67.100 kr.

Afklaringen skaber glæde i Jammerbugt.

"Vi er utroligt glade for, at Retten klart og utvetydigt har understreget, at man i et demokratisk samfund med ytringsfrihed sætter en grænse og ikke vil acceptere, at man som embedsmand, politiker mv. skal udsættes for bagvaskelse og æreskrænkende udtalelser med baggrund i, at man udfører sit arbejde. Det er en stor belastning for medarbejdere at være udsat for sådanne overgreb," siger forebyggelseschef Susanne Berke i en pressemeddelelse fra Jammerbugt Kommune.

Mødte ikke op til sagen

Ole Eli Christiansen har ifølge dommen påstået sagen afvist under henvisning til, at "Retten i Kolding er inhabil til, at Det Sorte Register er Tysk og er hostet i USA og til, at han som politiker ikke kan sagsøges ved retten i Kolding. Retten har ved kendelse af 11. juli 2014 taget stilling til indsigelserne, og har afvist dem."   Afvisningen lykkedes ikke for ejeren af Det Sorte Register, som ifølge dansk ret og lov er lovligt indkaldt, men da han alligevel udeblev fra rettens behandling af sagen, er der afsagt dom efter Jammerbugt Kommunes påstand, som retten finder begrundet i sagsfremstillingen. Dermed er der sat foreløbigt punktum i sagen. Usikkerheden om, hvorvidt Ole Eli Christensen overhovedet har tænkt sig at efterleve dommen giver dog anledning til overvejelser i kommunen.   "Vi er i dialog med vores advokat om hvilke muligheder, der kan være for yderligere handlinger, men det er vi ikke for nuværende afklarede i forhold til. Dommen er essentiel for os og er det første store skridt i denne sag, og den glædes vi meget over i forhold til vores medarbejdere," fortæller Susane Berke i en kort kommentar til DenOffentlige.   FTF ønsker bedre muligheder for helt at stoppe chikane FTF-formand Bente Sorgenfrey siger i en kommentar til dommen, at der er brug for mere. Med henvisning til en dom i Holbæk sidste år, der også dømte Det Sorte Register, opfordrer hun politikerne til at handle nu.    "Det er fuldstændig uacceptabelt, og de offentligt ansatte står magtesløse. Ingen medarbejdere - hverken offentligt eller privat ansatte - skal chikaneres og/eller udsættes for trusler, herunder risikere at figurere på en eventuel dødsliste, for de passer deres arbejde. Der er tale om ualmindelig grov netchikane fra det Sorte Register, og det skal naturligvis bringes til ophør straks. Derfor har FTF rettet henvendelse til justitsminister Mette Frederiksen og opfordret hende til at få indkaldt den arbejdsgruppe vedrørende chikane af offentligt ansatte på sociale medier m.v., som tidligere justitsminister Morten Bødskov foreslog, men som aldrig blev iværksat. Der er kraftigt behov for at få set nærmere på mulighederne for at retsforfølge og stoppe personer, der f.eks. via de social medier og på internettet udøver ulovlig og grov chikanøs adfærd," siger Bente Sorgenfrey.    Således lyder dommen: Thi kendes for ret Sagsøgte Ole Eli Overby Klein Christiansen skal betale 20 dagbøder á 100 kr. til statskassen. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.   Efter straffelovens § 273, stk. 1 kendes de i sagsøgernes påstande opregnede fremsatte æresfornærmende sigtelser ubeføjede. Ole Eli Overby Klein Christiansen tilpligtes at fjerne de i sagsøgernes påstande opregnede sigtelser fra hjemmesiden www.detsorteregister.info.   Ole Eli Overby Klein Christiansen skal inden 14 dage betale sagsøgerne 10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, Hanbobladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske Stifstidende.   Ole Eli Overby Klein Christiansen, skal inden 14 dage til hver af sagsøgerne, Jammerbugt Kommune s.m.f. Mogens Gade, Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban, Jammerbugt Kommune s.m.f. Tina Landbo, Jammerbugt Kommune s.m.f. Helle Drue Laursen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Marianne Gjerding og Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Hansen Tvergaard, betale en tortgodtgørelse på 100.000 kr., i alt 700.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 25. marts 2014, samt sagens omkostninger med i alt 67.100 kr.   Note: Vi har truffet det redaktionelle valg ikke at bede Ole Eli Christensen om en kommentar. Læs bl.a. vores gennemgang af Det Sorte Register. Skulle han rette henvendelse til redaktionene vil han uden forbehold få tilbudt muligheden for at vi udgiver et synspunkt i hans eget navn. 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce