Vand- og naturplaner klar til efteråret

06/04/2011 21:29

Nick Allentoft

Den offentlige høring af de 23 vandplaner og 246 naturplaner er nu formelt afsluttet. Der er indsendt cirka 2.000 høringssvar. Læs også pressemeddelelse: Kommissionen stævner Danmark for forsinkede vandplaner

Miljøminister Karen Ellemann glæder sig over de mange høringssvar:

- Vand- og naturplanerne berører rigtig mange mennesker, og derfor er jeg glad for de mange høringssvar. Et så stort engagement er grundlaget for, at vi kan finde frem til de helt rette løsninger. Jeg har selv mærket meget stor interesse for projektet, ikke kun hos bekymrede landmænd, men også hos de kommuner, der skal gennemføre planerne, og blandt borgere, der glæder sig over denne indsats, som vil sikre renere vand og god natur i en nær fremtid. Nu forventer jeg, at vi kan udsende de endelige planer i efteråret, siger miljøministeren.

Der vil stadig være åbent for høringssvar nogle dage endnu, fordi nogle af høringsparterne har bedt om det.

- Vi vil følge op på høringssvarene gennem dialog med såvel kommuner som organisationer og berørte erhverv, inden vandplanerne gøres helt færdige, siger Karen Ellemann.

Første høringsfase – også kaldet forhøringen – fandt sted i foråret 2010 og havde primært til formål at få vand- og naturplanerne til teknisk eftersyn hos kommunerne, regionerne og andre statslige myndigheder. Forhøringen skulle afklare, om datagrundlaget og forudsætningerne for planerne var i orden.

Efter en opdatering blev planerne i oktober 2010 sendt i offentlig høring i et halvt år – hvor alle har kunnet bidrage og deltage. Nu skal Naturstyrelsen udarbejde de endelige vand- og naturplaner til regeringen.

Alle høringssvarene er offentligt tilgængelige og kan læses fra Naturstyrelsens hjemmeside: www.nst.dk

Mest Læste

Annonce