Vandselskaber skal være med til at klimasikre

14/11/2011 08:45

Nick Allentoft

Oversvømmede parkeringspladser, park- og sportsanlæg er fremtiden. Opsamlingsbassiner - som det også kaldes - kan nemlig beskytte os mod oversvømmede kældre og veje. Kommunerne vil gerne tage ansvar for at klimasikre byerne, men det kræver en modernisering af vandsektorloven, der regulerer, hvad vandselskaberne må bruge deres penge på.

Kommunerne vil gerne påtage sig ansvaret for at klimasikre Danmark. Kommunerne har allerede i dag ansvaret for spildevandsplanlægningen, men har ikke beføjelserne til at styre indsatsen, fordi de ikke har klare beføjelser overfor vandselskaber og forsyningssekretariatet.

KL ønsker derfor, at de kommunale spildevandsplaner bliver bindende overfor vandselskaber og forsyningssekretariatet. Martin Damm, formand for KL’s teknik- og miljøudvalg opfordrer derfor miljøminister Ida Auken til at tilpasse lovgivning, ansvarsplacering og finansiering.

”Selv om kommunerne laver spildevandsplaner, kan vi ikke i dag være sikre på, at vi kan gennemføre dem. Styringskæden er mudret. I dag skal en kommune vedtage en spildevandsplan, så skal der skabes enighed med vandforsyningsselskab, hvorefter det kan underkendes af forsyningssekretariatet, dvs. vi har ansvaret, men ikke muligheden for at gennemføre det,” siger Martin Damm.

Det kræver f.eks. en modernisering af vandsektorloven, sådan at vandselskaberne, der har ansvaret for regn- og spildevand, kan bruge deres midler, dvs. spildevandstaksten, til at indrette parkeringspladser, parker og andet til opsamlingspladser for vandet, indtil der er plads i kloakkerne.

”Tidligere var det tilstrækkeligt at bygge kloakkerne store nok, men det er ikke nok, når der kommer voldsomme skybrud. I den situation har vi brug for at lede vandet hen på f.eks. parkeringspladser og parker, så vandet opsamles midlertidigt her, indtil der igen er plads i kloakkerne. Vandet skal ledes derhen, hvor det gør mindst muligt skade.”

”KL vil gerne opfordre miljøministeren til at sikre sammenhæng. Sådan at vandselskaberne, som har ansvaret for at håndtere regnvandet i byerne, også kan investere i området. Hvis ikke der er sammenhæng mellem ansvar og midler, bliver det meget svært at klimasikre vores byer,” siger Martin Damm.

En undersøgelse, lavet for KL af Rambøll viser, at alene på spildevandsområdet skal investeringer i kommunerne øges med 200-600 mio. kr. årligt svarende til 10-30% .

Sammenhængen mellem regnvand på land og i by
Landmændene vil have vandet væk fra deres marker, men hvis vi efter de kraftige regnskyl afleder al vandet fra markerne via vores vandløb, så vil vandet fra markerne oversvømme vores byer. Man kan derfor ikke løse problemerne med oversvømmelser i byerne eller i det åbne land isoleret fra hinanden.

”KL vil gerne opfordre miljøministeren til at sikre sammenhæng mellem klimatilpasning af vores byer og af det åbne land, herunder vandløb og søer. Det kræver nye og innovative løsninger, som KL gerne vil i dialog med ministeren om, så det kan blive lettere at gå denne vej,” siger Martin Damm.

KL har henvendt sig til Landbrug og Fødevarer for at skabe et samarbejde om sådanne nye og kreative løsninger, der tilgodeser behovet for sammenhæng mellem land og by, når det drejer sig om klimatilpasning.

Mest Læste

Annonce