Vejen til et godt børneliv

02/02/2012 10:06

Nick Allentoft

Aktive forældre og mere læring i dagtilbuddene. Mere tværfaglighed og fællesskab frem for eksklusion samt én formålsparagraf for hele børneområdet. Det er KL’s bud på et godt børneliv.

På KL’s Børnetopmøde i Aalborg mødes torsdag-fredag ca. 1500 kommunalpolitikere, ministre, ledere, fagfolk og organisationer for at drøfte det gode børneliv. KL offentliggør her et udspil med syv bud på, hvad der skal til for at give børn et godt liv.

Der er brug for at nytænke velfærden også på børneområdet. Der skal mere fokus på fælles mål for børnene. Udspillet, ”Det gode børneliv”, indeholder både klare signaler til regeringen, til kommunerne, til pædagoger, lærere og andre fagfolk samt til børnenes forældre. Alle voksne omkring børnene skal påtage sig et ansvar.

”Børn har brug for flere kompetencer og mere viden i fremtiden. Med dette udspil sætter vi fokus på, hvordan alle børn får mulighed for at springe sikkert ind i livet,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Udspillet bygger på forskning og undersøgelser om det gode børneliv.

”Forskning viser, at målrettede og strukturerede læringsaktiviteter i dagtilbud har positiv betydning for børnenes senere læring i skolen. Og at én voksen sammen med få børn i planlagte aktiviteter giver bedre læring end andre måder at organisere dagen på. Læringen skal være en del af dagligdagen allerede i dagtilbuddene,” siger Jane Findahl.

Udspillet lægger desuden op til et langt større forældreansvar. Bl.a. skal forældre vide mere om børns udvikling og læring, og pædagoger, lærere og sundhedsplejersker mv. skal blive bedre til at vejlede forældrene og følge op.

”Forældre kan gøre en kæmpe forskel for deres børns udvikling og læring. Det handler om små ting i hverdagen, som at man fx ofte læser højt for sit barn og snakker om de ting, man oplever sammen. For de lidt større børn har det stor effekt, at forældrene kender børnenes læringsmål og samarbejder med lærerne om at følge op på dem.”

”Det er en værdidebat, vi lægger op til her. Forældrene er de vigtigste for, at børn trives, udvikler sig og lærer. Vi kan ikke som forældre bare overlade opdragelse og udvikling af børnene til det offentlige,” siger Jane Findahl.

”Samtidig er det allervigtigste for børn, at de er med i mange fællesskaber. Desværre har vi i de seneste år i bedste mening udskilt flere og flere børn til specielle tilbud. Det sikrer ikke nok trivsel, udvikling og læring. Derfor skal vi have gjort op med, at vi voksne udpeger nogle børn som anderledes. I stedet skal pædagoger og lærere tilrettelægge dagen, så børnene oplever at have udfordringer og fællesskaber” siger Jane Findahl.

Læs hele KL's udspil

/KL Kommunikation/

Mest Læste

Annonce