Velfærdsdirektør indstilles til afskedigelse

19/11/2010 15:21

Nick Allentoft

Økonomiudvalget i Slagelse Kommune besluttede på sit møde den 15. november 2010 at indlede afskedigelsessag mod velfærdsdirektør Lisbeth Mogensen, da Økonomiudvalget har mistet tilliden til hende som Kommunens fortsatte velfærdsdirektør. Borgmester Lis Tribler udtaler i den forbindelse:

”Jeg skal stærkt beklage, at anonyme kilder i Slagelse Kommune til visse dele af pressen har fremsat udokumenterede udtalelser om velfærdsdirektørens påståede ledelsesstil, og jeg kan afvise, at spørgsmålet om, hvordan velfærdsdirektøren udøver sin ledelse, indgår i den begrundelse, som gør, at økonomiudvalget har mistet tilliden til velfærdsdirektøren.”

Lisbeth Mogensen får nu lejlighed til at udtale sig om afskedigelsesgrundlaget, ligesom Slagelse Kommune vil inddrage Lisbeth Mogensens faglige organisation. Dette sker, fordi de økonomiske vilkår for en eventuel afskedigelse skal aftales med den faglige organisation, hvilket følger af de regler, der gælder for åremålsansatte direktører.

Økonomiudvalget har samtidig besluttet at fritage velfærdsdirektør Lisbeth Mogensen fra tjeneste, indtil byrådet har truffet endelig beslutning i sagen.

”Jeg forventer, at byrådet kan træffe endelig beslutning i sagen den 20. december 2010”, siger Lis Tribler.

Mest Læste

Annonce