Ventetid til operation er på et rekordlavt niveau

17/01/2011 20:53

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort den gennemsnitlige ventetid til operationer for oktober måned 2010. Ventetiden på i gennemsnit 52 dage er rekordlav. Ventetiden er i perioden januar 2010 til oktober 2010 faldet med 10 dage.

"Ventelisterne har aldrig før været lavere. Det sker i en tid, hvor vi behandler flere patienter end nogensinde før, og hvor flere overlever store folkesygdomme som kræft- og hjertesygdomme. Det frie sygehusvalg og etablering af et privat alternativ har i høj grad medvirket til at mindske ventetiden, og samtidigt klarer de offentlige hospitaler mere end tidligere. Det er en god udvikling, som sundhedspersonalet skal roses for," siger Bertel Haarder.

Den gennemsnitlige ventetid var 90 dage i 2001, da regeringen trådte til. Ventetiden opgøres hver måned og kan svinge fra måned til måned.


Ventetiderne er forskellige

Samtidig viser tallene, at der er forskelle på ventetiderne fra region til region. Den gennemsnitlige ventetid i oktober 2010 var 58 dage i Region Midtjylland, mens den var 47 dage i Region Nordjylland. Og kigger man på sygehusene er der forskelle. Fx er ventetiden til en hofteoperation 55 dage på landsplan. Men den er fx kun 11 dage på Odense Universitetssygehus.

"Tallene kan regioner og sygehuse bruge til at lære af hinanden og indrette deres arbejde, så kapaciteten udnyttes bedst muligt og korte ventetider dermed fastholdes. Samtidig er det jo til en vis grad op til borgeren at bestemme sin egen ventetid. Det frie sygehusvalg gør jo, at borgeren altid kan vælge et sygehus med kortere ventetid end fx det lokale sygehus, hvis de ønsker dette", udtaler indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.
 

Oversigter over ventetider findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Mest Læste

Annonce