Vi er nødt til at handle, hvis vi vil undgå vandet

30/01/2012 09:31

Nick Allentoft

Det er svært at glemme billederne af oversvømmede kældre, cyklister i vand til knæene og kloakker, hvor vandet fosser op. Sidste sommer var både byer og landområder oversvømmede efter massive skybrud, og vi kan forvente mere af samme skuffe, forudser meteorologerne. Derfor er det tid til handling, og KL opfordrer nu regeringen og Folketingets miljøudvalg til at sætte gang i arbejdet med at klimasikre Danmark.

For at sætte skub i tingene, kommer KL med et udspil med 11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store skader som følge af klimaforandringerne. Udspillet inddrager både indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen.
”Vi kan ikke vente længere, og i kommunerne er vi klar til at tage udfordringen op. Borgerne skal vide, hvad de kan forvente, og de skal føle sig trygge ved, at kommunen på trods af oversvømmelser sørger for, at der bliver bragt mad ud til kommunens ældre, og at børnene i børnehaven ikke kommer til at stå i kloakvand til knæene,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Klimatilpasningen af Danmark kan blive afsættet til en grøn omstilling. Kommunerne er parate, men er regeringen parat med de nødvendige rammer både i forhold til klimatilpasning af byerne, det åbne land og kysterne, men også i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og virksomheder? Politikerne har ikke råd til at være passive længere,” siger Martin Damm.

Blandt de 11 bud foreslår KL bl.a., at vandselskaberne skal kunne finansiere en bredere vifte af løsninger, hvor vandet ledes væk fra byerne, samt at kommunerne får mulighed for at lave primære og sekundære veje, som styres af hensyn til fremkommelighed under skybrud. Derudover må vi ikke glemme, at by og land hænger sammen:

”Vi kan ikke klimasikre byerne, hvis ikke der findes en løsning, der sikrer, at vandet fra åer og søer ikke løber ind i byerne og oversvømmer disse. Ligesom i byerne skal der gøres plads til vandet, og det skal styres derhen, hvor det gør mindst skade. KL foreslår, at der etableres vådområder på landet med det formål at opsamle vand og bruge det til markvanding,” siger Martin Damm.

Læs KL-udspil

/KL/

Mest Læste

Annonce