Viborg vil gøre kulturarven tilgængelig for alle

15/10/2010 10:33

Nick Allentoft

Fire danske fonde har igangsat et projekt, som har fokus på at skabe ligeværdig adgang for alle til historiske bykerner. Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden, som alle har tilgængelighed på dagsordenen, samarbejder med Viborg Kommune om projektet, som skal give gode adgangsmuligheder for alle til de ofte vanskeligt tilgængelige historiske dele af de danske byer. Den historiske del af Viborg skal fungere som eksempel for andre både danske og europæiske byer.


 Projektet skal gennemføres som en del af et internationalt samarbejde under koordinering af European Foundation Center (EFC).

EFC har nedsat en særlig Disability Group, der netop nu lancerer projektet med titlen ”League of Accessible Historical Cities. Projektets mål er bl.a. gennem en fælles platform til formidling af viden at øge tilgængeligheden til de historiske bykerner i Europa.

Hensigten med det internationale samarbejde er at få skabt en platform for videnudvikling og -formidling ved udvikling af konkrete og nationale demonstrationsprojekter og gennem et mønstergyldigt projekt medvirke til at få sat nye standarder for tilgængelighed..

I Danmark er valget faldet på Viborg som den by, hvor projektet skal realiseres i et konkret demonstrationsprojekt, som bliver forankret i et partnerskab mellem de fire fonde og Viborg Kommune.

”Vores mål med dette projekt er at sætte fokus på den ligeværdige adgang for alle til de historiske bykerner. Dermed udfordrer vi det tilsyneladende paradoks, der er mellem kulturarvens krav om uforanderlighed og autenticitet, og tilgængelighedens tilpasninger til nye standarder og krav til at bl.a. mennesker med et handicap også kan få del i den spændende kulturarv, som ofte er svært tilgængelig,” udtaler Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, på partnerskabets vegne.

Viborg har til alle tider været et administrativt centrum. I dag er Viborg regionshovedstad i Region Midtjylland, og tidligere blev Viborg i folkemunde betegnet som Jyllands hovedstad på grund af byens historie med Viborg Landsting, hvor middelalderens konger blev hyldet og retssagerne afgjort. Viborgs historiske bykerne ligger tillige på et højdedrag med markante niveauforskelle, hvilket gør den til et spændende udgangspunkt for projektet.

Besøgende, der ankommer til byen, mødes med et stærkt historisk udtryk, blandt andet i kraft af den storslåede arkitektur og voluminøse bygningsværker. Historien om byen som administrativ hovedstad i Jylland kommunikeres dog ikke tydeligt i gadebilledet men rummer et stort arsenal af spændende fortællinger. Viborgs særlige bymæssige kvaliteter ligger i de mange kulturhistoriske levn fra byens lange historie.

”At gøre Viborgs historiske bymidte mere tilgængelig er en unik mulighed for hele byen. Vores vision med projektet er bl.a. at skabe en stærk forbindelse mellem byens aktive handelsmiljø og det historiske område omkring domkirken. Når vi gør kulturarven tilgængelig i Viborg, styrker vi byen for både turister, borgere og erhvervsliv,” siger Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg Kommune.

Mest Læste

Annonce