Videncenter for Velfærdsledelse åbner for projektansøgninger

04/02/2011 12:37

Nick Allentoft

Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen står bag et nyt Videncenter for Velfærdsledelse, der skal styrke og udvikle den offentlige ledelse. Nu åbnes der for ansøgninger om støtte til projekter, der sætter fokus på god velfærdsledelse i praksis

I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse.
Videncentret er et samarbejdsprojekt mellem Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen, og skal indsamle, opbygge og formidle viden om velfærdsledelse i praksis. Det skal ske ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god ledelse inden for velfærdsområderne.

Frem til den 11. maj 2011 modtager Videncenter for Velfærdsledelse ansøgninger om støtte til projekter, der sætter fokus på god velfærdsledelse i praksis.

Krav til projekterne
Videncentret giver støtte til projekter, som udvikler og afprøver ny tænkning, metoder og ledelsespraksis og som inspirerer andre ledere i den offentlige sektor.

Kommuner, regionale og statslige institutioner, der arbejder med borgernære velfærdsopgaver, og som samarbejder med andre offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner eller forskere, kan modtage midler fra Videncenter for Velfærdsledelse. Det er et krav, at der er mindst to samarbejdspartnere i et projekt, og at mindst én, men gerne flere, er offentlige organisationer inden for et velfærdsområde.

Informationsmøder
Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer til informationsmøder i Aarhus og København. Her vil der være mulighed at få mere viden om:

• Temaerne for projekter under Videncentret
• Relevante problemstillinger, som projekterne kan adressere
• Ansøgningskriterier – og proces
• Forventninger til projekterne og projektdeltagerne

Informationsmøderne afholdes:

København
Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 14.00 – 16.00
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, Sal II

Å

rhus
Onsdag den 2. marts 2011 kl. 14.00 – 16.00
Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 22. 8000 Aarhus C, Store Auditorium

Tilmeldingsfristen er fredag den 25. februar 2010.

Mest Læste

Annonce