IKA Dialogprisen 2018

Politik

12/1/18 1:15

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

De nominerede til IKA Dialogprisen 2018 er...
  • Esbjerg Kommunes Udbudspanel
  • Rigspolitiet
  • Frederiksberg Kommune

Se begrundelsen for nomineringen herunder.

Esbjerg Kommunes Udbudspanel
Esbjerg Kommune har i foråret 2017 nedsat et udbudspanel, der skal styrke dialogen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Det er en ekstraordinær og nytænkende indsats, som bør belønnes med IKA Dialogprisen.

Esbjerg Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at styrke dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver ved altid at afholde teknisk dialog samt efterfølgende sende dele af udbudsmaterialet i høring, men tog i 2017 springet ind i noget helt nyt.

På baggrund af inspiration fra City of London oprettede Esbjerg Kommune, i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, Udbudspanelet, hvor det lokale erhvervsliv er bredt repræsenteret i en dialog omkring udbud og indkøbsaftaler.

Formålet med Udbudspanelet er at skabe et tættere bånd mellem Esbjerg Kommune og Esbjergs lokale erhvervsliv. Panelet funger som ambassadører for Udbud & Indkøb og for de udbud, der laves. 

Rigspolitiet

Rigspolitiet har gennem nytænkning af tolkehåndtering - fra bestilling til betaling - optimeret processen for både tolke, betjente og for økonomiafdeling. Bestilling af tolkeydelser har traditionelt været forbundet med et manuelt, papirbaseret kvitteringsforløb, hvor tolken selv har skullet beregne pris og kørsel ud fra rammeaftalen, samt scanne bilag og fremsende en elektronisk faktura. Med den nye løsning, kaldet PolService, får tolken automatisk beregnet honoraret for den leverede ydelse ud fra gældende timesatser baseret på bl.a. tolkens uddannelsesniveau. Tolken får samtidig sikret korrekt angivelse af kørselsgodtgørelse. Det hele leveres elektronisk og så er det blot at sende fakturaen med et klik.

Hos Rigspolitiet er bestillingsprocessen for den enkelte betjent blevet nemmere, da man gennem PolService på mobiltelefonen, kan finde den nærmeste tolk, der håndterer netop det sprog, man skal bruge - uanset i hvilken politikreds i landet man er, og uanset om der er tale om mundtlig eller skriftlig tolkning. Samtidig bliver kvitteringen automatisk indlæst i Rigspolitiets indkøbsportal Tricommerce, hvor den kan godkendes og kontrolleres op imod fakturaen. Løsningen har ikke kun hjulpet tolkene og betjentene, men har også sparet Rigspolitiet for både tid og penge. Dels har Indkøbs- og økonomiafdelingen fået et langt bedre overblik over bestilte tolkeydelser, der alle er fuldt konteret og har alle påkrævede informationer angivet, og dels er grundlaget sikret for, at man automatisk kan matche ordrer og fakturaer, hvilket kan optimere controlling og håndtering af fakturaerne. 

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune har gennem en årrække arbejdet strategisk og dialogsøgende i bestræbelserne på konkurrenceudsættelse og udvikling af offentlig-privat samarbejde. Kommunen fremstår som et foregangseksempel på en målrettet strategisk indsats i tæt dialog med tilbudsgivere og erhvervsorganisationer.

Udbudsstrategien, som Frederiksberg Kommune har udarbejdet, skaber overblik og bidrager til en konstruktiv dialog mellem kommunen og potentielle tilbudsgivere om, hvordan der skabes mere og bedre udbud af kommunale opgaver. Det styrker det fælles strategiske mål om at give borgerne den bedst mulige service for skattekronerne.

Udbudsstrategien for Frederiksberg Kommune er baseret på en screening af kommunens samlede budget, og en gennemgang af opgaveløsningen inden for både tekniske og borgernære områder. Det har for det første givet kommunen bedre indsigt i potentialet for at konkurrenceudsætte de forskellige opgaver i kommunens opgaveporteføjle - og afsøge mulige samarbejdsformer med den private sektor. For det andet har udbudsstrategien givet de private leverandører et overblik over, hvilke opgaver kommunen planlægger at konkurrenceudsætte. 

Læs uddbydende begrundelse for nomineringerne på ika.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce