Indkøbere: Dialog er en gevinst for alle

Ledelse

28/2/17 9:29

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

Dialogen mellem leverandører og indkøbere er vigtig for samarbejdet om den offentlige sektors indkøb, siger indkøbernes forening, IKA, efter kritik af foreningens Årskonference.

69 udstillere og mere end 500 deltagere, heraf 262 offentlige og 290 leverandører. Så stort var fremmødet til den årlige konference, hvor indkøbere og leverandører mødtes til dialog og debat om faglige temaer. IKAs - indkøbernes forenings - årsmøde er blevet en central scene for den uformelle og åbne dialog mellem aktørerne inden for offentlige indkøb og udbud.

“Med IKAs initiativ har indkøbere og leverandører i dag en fælles arena, hvor alle kan følge åbent med i, hvad der foregår. IKA understøtter dialog, videndeling og innovation og er med til at bygge bro i samarbejdet mellem aktørerne i det offentlige indkøb,” siger Jeanet Vandling, formand for IKA.

Hun peger på, at IKA for flere år siden påtog sig opgaven, fordi der var et klart behov for at skabe en platform med debat, forståelse og fælles sprog om udbudsområdet.

Lytter til kritik

Kritikken af IKAs årlige konference går på den generelle kultur, der kendetegner konferencer og messer, hvor dialogen mellem udstillere og deltagere er et naturligt omdrejningspunkt.

“Når et mødested som vores årlige konference vokser fra et par hundrede til flere hundrede deltagere taler behovet for sig selv. Vores område kræver særlig opmærksomhed, og derfor har vi altid haft strenge regler for præmier og konkurrencer,” siger IKAs formand.

Af vores regelsæt fremgår bl.a., at en præmie maksimalt må have en værdi på kr. 300, og at der må udloddes en præmie pr. stand. Det er IKAs vurdering, at dette regelsæt klart holder sig inden for gælende rammer. Kammeradvokaten har den 27. februar i Berlingske kommeret deres egen konkurrence ved konferencen og vurderet, at denne var inden for gældende regler, da 1) også andre end offentlige ordregivere kunne deltage, 2) vinderen blev fundet ved lodtrækning for derved at undgå en afhængighed, og 3) der var tale om en beskeden værdi. IKA deler denne vurdering.   

Regeringen har ved Innovationsminister Sophie Løhde, bebudet, at regeringen  fremlægger et nyt regelsæt for “God adfærd i det offentlige” der bl.a. omhandler modtagelse af præmier og gaver. Når dette regelsæt foreligger, vil IKA vurdere, om der skal ske ændringer i IKAs regelsæt.

Næste Årskonference afholdes i januar 2018, og IKA har ikke andre arrangementer hvor der udloddes præmier. En afklaring vil være på plads i god tid inden Årskonferencen 2018.

“IKAs succes over de senere år understreger behovet for en fælles scene for debat og videndeling, men åbenheden må aldrig skabe tvivl om vores medlemmers uafhængighed og dygtighed,” siger Jeanet Vandling og peger på, at det offentlige indkøbsområde i forvejen er lovreguleret.

Konstant dialog og udvikling

Offentlige indkøb er et gennemreguleret område, hvor helt almindelige udbud ofte kan fylde flere hundrede sider. Der er et grundigt klagesystem, og lovgivningen stiller store krav til både leverandørers og ordregiveres grundighed og processer.

“I en udbudsproces skal der på forhånd opstilles objektive kriterier som kontrakten tildeles efter. Når først tilbuddene er modtaget, er der ikke rum for at lægge vægt på smarte løsninger, som ikke på forhånd er tænkt ind,” fortæller foreningens næstformand Ditte Nicolajsen, der i det daglige er indkøbsansvarlig i Region Syddanmark.

Derfor er der et stort behov for markedsafklaring og dialog, påpeger næstformanden.

Det blev understreget med vedtagelsen af udbudsloven, hvor det blev indskrevet, at det er tilladt at have dialog med markedet.

“Leverandører og indkøbere har sammenfaldende interesse i dialogen. Ordregiveren har en interesse i at udarbejde udbuddet på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt” siger Ditte Nicolajsen.

Dialogen rækker derfor også længere end forholdet mellem leverandører og den offentlige organisation, der står for udbuddet, påpeger IKAs næstformand, der samtidig understreger, at udbud kvalificeres via fagfolk fra de respektive fagområder som fx sygeplejersker, økonomaer og skolelærere,” siger Ditte Nicolajsen.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce