De fede tressere og statens enevældige magt

Velfærd

19/02/2019 18:41

Nick Allentoft

PODCAST - Velfærdsdebatten del 2: Anden del af samtalen mellem de to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen om velfærdsmodellens historie. Nick Allentoft er vært.

De to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen i samtale med forfatter til bogen Velfærdsillusionen, Nick Allentoft, om velfærdsstatens udvikling. Dette er andet afsnit af fire. Hør første del om værdigt og uværdigt trængende her

I bogen Velfærdsillusionen peger Nick Allentoft på behovet for at skelne klarere mellem velfærdsstat og velfærdssamfund. Professorerne bekræfter problemet og forklarer det med, at der i den danske historie har været meget lille bevidsthed om at skelne mellem stat og samfund.

"Den danske opfattelse har egentlig altid været sådan, at begreberne stat og samfund glider over i hinanden. Så hvor man i andre lande har været optaget af, hvordan borgerne skal beskytte sig mod statslig intervention i det, der bør være privatsfæren, der har vi været mere tilbøjelige til at se staten som den gode stat, der gør noget for os.

Hvis man kigger tilbage, så vil man se, at der er ikke noget skarpt skel mellem stat og samfund. Man ser ikke i Danmark staten som en fjende, men snarere som en beskyttende institution på en eller anden facon," siger Jørn Henrik Petersen i podcasten.

Også Ove Kaj Pedersen peger på det paradoksale og særegne ved, at Danmark som et af få lande i Verden aldrig har haft et statsopgør.

"Når vi kommer ind i demokratiseringsperioden fra 1840 så er der ikke et opgør med den stat, der eksisterer. Der er heller ikke et brud med selve statscentralismen. Der er tværtimod det forhold, at kongen overleverede sin enevælde til parlamentet på dørtrinnet ind til Christiansborg og sagde, her har jeg samlet min enevælde og nu får i den lagt i hænde for i en lang periode sammen med mig at udøve centralmagt. Det betyder også, at der kommer en bestemt relation mellem stat og samfund, stat og individ. Det bliver jo staten, der efter parlamentarismens gennembrud, fordeler friheder og rettigheder til den almindelige del af befolkningen. Det er ikke befolkningen, der ved revolution tager magten. Det er ikke kirken og det er ikke familien, der fordeler rettighederne. Det er staten, der gennem lovgivning fordeler rettighederne til borgerne. Dermed får vi jo grundlaget for en velfærdsstat," påpeger professoren.

Hør podcasten her - og find anden del her. Vil du høre flere podcasts, så følg os eller download podcast-tjenesten Podbean eller Soundcloud.

 

Mest Læste

Annonce