Dobbelt socialsystem på vej

Velfærd

10/12/2012 12:10

Nick Allentoft

I skyggen af en hård opbremsning i den offentlige sektors økonomi er flere og flere borgere kommet i klemme. Det har ført et nyt socialsystem med sig ad bagvejen. Et system bestående af private socialrådgivere, psykologer og advokater, der - mod betaling - assisterer og hjælper borgerne i kontakten med det offentlige system.

En fordobling.

Så stor stigning har den private socialrådgiver Gitte Møller haft i sager, hvor hun hjælper almindelige danskere i deres sager med det offentlige. Hun har 16 års erfaring fra det kommunale, men begyndte i 2008 som privat socialrådgiver. Sidste år havde Gitte Møller omkring 100 sager; i år omkring 200. Hun kalder uden forbehold situationen for alarmerende.

”Vi har et system, der omformulerer og fejltolker lovgivningen. Mange af de afslag som jeg ser, er en omformulering af lægelige akter som er indhentet. Mange borgere oplever at blive fejltolket og fejlciteret, og jeg har flere eksempler på, at dokumenter mangler at blive medtaget i borgerens ressourceprofil,” fortæller Gitte Møller, der ser en tendens til at fokusere mere på tal og kvoter end selve sagen.

”Mange kommuner arbejder på at nedbringe sygedagpenge. Sagsbehandlingen handler ikke om det lovgivningsmæssigt er korrekt, men mere om kvoten er opbrugt for denne måned. Dermed bliver borgerne ikke behandlet individuelt i henhold til gældende lovgivning, og mange bliver ikke inddraget før meget sent i deres forløb,” fortæller Gitte Møller, der forlod det offentlige i afmagt.

”Jeg kunne ikke klare det længere. Hele intentionen med systemet er gået tabt i spareøvelser,” siger Gitte Møller.

Mens kommunerne fokuserer på besparelser stiger antaller af udsatte danskere, der søger rådgivning hos private for at klare kontakten med det offentlige system. Private socialrådgivere, advokater og psykologer oplever en markant stigning i henvendelser fra borgere, der har opgivet systemet. Henvendelserne kommer for at få hjælp til at klare dialogen – eller slet og ret effekterne af kontakten - med det offentlige. Tendensen bekræftes af Socialpolitisk Forening, der har eksisteret siden 1898.

Læs også: Rådgivere slår alarm: Socialsystemet på vej mod sammenbrud

 

Mindre og mindre offentlig hjælp

”Mange borgere oplever mindre og mindre hjælp, og søger derfor mere og mere hjælp andre steder. Det ser vi også i vores rådgivning, og det er enormt problematisk, at borgerne mere eller mindre opgiver det offentlige system,” fortæller Robert Olsen, der er formand for Socialpolitisk Forening og forstander på Kofoeds Skole. For nylig stod han sammen med seks tidligere socialministre bag en opfordring til at nedsætte en socialkommission for at gennemgå socialområdet systematisk. Den nuværende situation er uholdbar, og for Robert Olsen er konklusionen klar.

”Mange borgere får det dårligere i kontakten med det offentlige. Derved har vi en situation, hvor de mennesker, der har allermest brug for hjælp, faktisk ikke får hjælp. Det er vel ikke intentionen med vores socialpolitik og -system,” siger Robert Olsen.

Psykologo Karen Fonseca, som har givet den offentlige sektor en stress-diagnose, bekræfter, at borgerne bliver klemt i det offentlige system. Direkte forespurgt siger hun:

”Ja, jeg har adskillige klienter, der sidder fast i systemet.”

 

Parallel-system på vej

Med et stigende antal borgere, der søger privat rådgivning, er der nu opstået et marked for rådgivning i kontakten med det offentlige. Advokat Hanne Ziebe, der primært beskæftiger sig med tvangsfjernelsessager, bekræfter.

”Jeg bliver brugt langt ud over de basale advokatopgaver, fordi borgerne er dybt frustrerede over systemet,” fortæller Hanne Ziebe, der selv er frustreret over udviklingen.

Tilbage i 2008 skrev Hanne Ziebe en redegørelse til Folketingets Socialudvalg, hvor hun gjorde opmærksom på en række kritiske forhold i forbindelse med tvangsfjernelsessager i kommunerne. Hanne Ziebe skrev bl.a.:

”Plejefamilier er ofte en stor mangelvarer, så kommunerne må derfor ofte ”tage hvad de kan få”. Jeg har repræsenteret en plejefamilie der fik tvangsfjernet deres egne børn. Jeg har repræsenteret en familie der havde fået deres barn anbragt hos en familie der lå i bitter skilsmisse og kæmpede om alle børnene – også plejebørnene,” og pegede derudover på en række forhold, som hun mener bryder menneskerettighederne. Nu er der gået godt fire år siden hendes redegørelse.

”Udover at masser af børn og famiier er ramt af det her, er der ikke rigtig sket noget siden,” fortæller Hanne Ziebe.

 

Systematiske afslag

En anden privat socialrådgiver er Ricky Magnussen, der har base på Fyn, men sager i hele landet. Aktuelt har hans private rådgivning omkring 600 arbejdsmarkedssager, og han har haft over 1000 sager siden han startede som selvstændig for blot et års tid siden.

Ricky Magnussen ville ønske, der slet ikke var brug for ham som privat rådgiver.

”Jeg burde slet ikke have en forretning, men sådan som borgerne bliver behandlet er det tvingende nødvendigt med private rådgivere. Man får nogle svar, man som almindelig borger slet ikke har en chance for at forstå, og når man så samtidig systematisk giver afslag, er der virkelig brug for privat rådgivning,” fortæller Ricky Magnussen.

DenOffentligeSektor.dk har undersøgt markedet for private rådgivere, og talt med flere af dem. Alle bekræfter en markant stigning i antallet af sager, og flere er startet inden for de senere år. Dermed kan man tale om et parallel-system, hvor borgerne søger professionel rådgivning i kontakten med deres sagsbehandler.

”Der er ingen tvivl om, at der er et parallel-system under opbygning, fordi det offentlige slet ikke fungerer som det bør. Jeg vinder næsten alle mine sager,” siger Gitte Møller, der ryster på hovedet af udviklingen.

”Der er en ny underklasse på vej, som består af velfungerende familier, der bliver ødelagt af den offentlige sagsbehandling. Aktuelt har jeg to sager, hvor man tvunget af omstændighederne må vælge separation for at overleve. Systemet smadrer familier på stribe,” fortæller Ricky Magnussen, der er provokeret af den enorme fokus på ledige, som er på vej ud af dagpengesystemet.

”Forstå mig nu ret, men ledige har kun eet problem. De mennesker har kun eet problem, og det er ledighed. Så laver man akutpakken med en masse millioner, og på den måde kan jeg altså ikke forstå, at man med den ene hånd kaster millioner efter ledige på vej ud af dagpengesystemet, mens man med den anden hånd bruger en masse undskyldninger om dårlig økonomi, som man næsten giver alle de syge skylden for,” siger Ricky Magnussen.

 

Mest Læste

Annonce