Socialkrisen bør være borgerlig mærkesag

Politik

22/10/2013 14:27

Nick Allentoft

Venstres socialordfører er socialt indigneret over socialkrisens udvikling og tilstand. Eyvind Vesselbo (V) efterlyser mere politisk interesse og peger på, at økonomi fylder for meget, når det handler om borgere, der mister hele deres livsgrundlag.

“Det vi ser med socialkrisen er ikke i orden, og det bør være en mærkesag for blå blok, for det handler om mennesker, der ikke har en chance i systemet. Det er min helt klare overbevisning, at hele blå blok burde markere sig stærkere i forhold til socialkrisen. Det handler jo om mennesker, og vi har da i Venstre altid sagt mennesket før systemet.”

Det siger kultursociolog og socialordfører Eyvind Vesselbo (V) efter DenOffentlige.dk’s mange artikler om socialkrisen. Han har siddet i Folketinget siden 2001 og er medlem af Byrådet i Gentofte, hvor han også er viceborgmester. Fra begge poster har han fulgt debatten om velfærdsmodellens fremtid mens han i Folketinget har deltaget i reformproces efter reformproces og som lokalpolitiker oplevet, hvordan socialkrisen har slået rod. Samtidig har området haft hans personlige interesse gennem mange år.

“Gennem de mange reformer af kontanthjælp, fleksjob, førtidspension og så videre har vi marginaliseret nogle grupper i samfundet alene med en økonomisk tilgang. Det er helt skævt, at vi alene retter systemet ud fra en ydelsestænkning, for det er helt andre faktorer, der spiller ind for de mennesker, der er udsat,” mener Eyvind Vesselbo.

Ny social modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Forværrer situationen

Han ønsker at dreje fokus væk fra økonomi - ikke fordi, der skal tilføres flere midler til områderne - men fordi velfærdsmodellen fejler i sine forsøg på at aktivere nogle udsatte grupper og holde andre fra at blive udsatte, når de rammes af en livskrise.

“Socialkrisen er blevet mere markant de seneste par år. Mange af de mennesker, der rammes, har ikke økonomi som den største udfordring i deres liv, men med de seneste reformer og systemets måde at agere på bliver økonomi lagt til som endnu en udfordring,” mener Vesselbo.

Dermed lægger velfærdsstaten nye udfordringer oven på nogle, der i udgangspunktet er langt værre, mener socialordføreren.

“Vi taler om mennesker, der kæmper med alvorlig sygdom eller på anden måde fuldstændig har mistet deres liv. Man har fuldstændig glemt den sociale indignation, som vi ellers har været så gode til at enes om og holde fast i med velfærdsmodellen. Det er kørt fuldstændig over i et økonomisk perspektiv, der bare glemmer alle mulige andre aspekter,” siger Vesselbo.

Politikeren, der er uddannet kultursociolog og i årtier har interesseret sig for socialområdet, meddelte for nylig, at han stopper i politik ved det næste folketingsvalg, og træder ud af lokalpolitik i Gentofte når perioden udløber 31. december i år.

 

Lukker sig om sig selv

Han vil bruge mere tid på at gøre en indsats derude, hvor mennesker skal få tingene til at fungere, og hvor man frit kan sige sin mening.

“Det kikser simpelthen. I stedet for alle de her mekaniske justeringer bør man tage fat om nældens rod, men det er utrolig svært, fordi hele systemet lukker sig om sig selv. Lige fra herinde på Christiansborg gennem hele systemet og ud til den enkelte borger, der aldrig har en chance for at klare sig i systemet.”

“Der er etableret en systemisk sandhed, hvor det er komplet umuligt, at agere anderledes end systemet, som per automatik mener, at det altid gør det rigtige. Det er lige fra kommunen, som handler efter regler og cirkulærer og henviser til ankestyrelsen, som igen henviser til ombudsmanden som så kan afvise, fordi sagen har været hos ankestyrelsen. Det er en ond cirkel som passiviserer enhver, der ikke passer ind i de forudbestemte rammer og regler,” mener Vesselbo.

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Interview med Stig Langvad, Nadia Buchard og Leif Vestergaard Pedersen

 

 

 

 

Derfor har artiklerne om den sociale modstandsbevægelse Klemt heller ikke overrasket Vesselbo, der roser initiativtagerne og deltagerne i besvægelsen. Han er dog indigneret over, at der er opstået et dobbelt socialsystem, hvor udsatte borgere skal søge professionel rådgivning for at klare deres sager med det offentlige.

For nylig skrev DenOffentlige.dk om, hvordan dette dobbelte socialsystem er fuldstændig ureguleret, og dermed inviterer til snyd og sjusk. Også det er Vesselbo godt gammeldags socialt indigneret over.

 

Private rådgivere - dobbelt socialsystem

“Det mindste man kan gøre er at sikre, at der er en form for autorisation eller certificering af de rådgivere, som borgerne kan vælge imellem. Det er da helt tosset og fuldstændig urimeligt, at der er et ureguleret marked, hvor det er tilfældigheder, der afgør om en borger får en god eller dårlig privat rådgiver,” siger Vesselbo, der er særligt opmærksom på, at mange mennesker slet ikke har pengene til professionel rådgivning.

“Det gør det endnu værre, at der her er et marked, hvor rådgiveren er borgerens sidste udvej, så hvis han så bliver snydt har man ikke andre udveje,” siger Vesselbo.

“Med den sociale modstandsbevægelse Klemt og de mange forskellige netværksgrupper, der er opstået rundt omkring i landet er der tale om mennesker, der forenes i følelsen af uretfærdig behandling. Det er det værste udgangspunkt for mobilisering man kan forestille sig, for uretfærdighed medfører afmagt og derfor bekymrer det mig meget, hvad det her kan ende med,” siger Vesselbo, der politisk vil rejse sagen om ureguleret marked for private rådgivere.

 

Mest Læste

Annonce