Få aflivet to udbredte myter om OPI-aftalen og få gode råd

Velfærd

30/01/2020

Mette Thiel

OPI-samarbejde bør bygge på en OPI-aftale, som fastlægger projektet og sikrer det juridiske. Horten Advokatpartnerselskabet har opdateret OPI-modelaftalen for Welfare Tech. Her giver de et par gode råd og afliver udbredte myter om OPI-aftalen.

OPI-aftalen er en juridisk bindende kontrakt mellem offentlige og private aktøre, som regulerer parternes samarbejde og konkrete opgaver i løbet af et offentligt-privat innovationsprojekt. OPI-aftalen formaliserer samarbejdet og sikrer bl.a. regulering af rettigheder og inhabilitet i forbindelse med den offentlige parts senere udbud.

 
I 2019 opdaterede Horten Advokatpartnerselskabet OPI-modelaftalen for Welfare Tech. I forlængelse heraf deler de her et par gode råd til OPI-aftalen. Men inden da er det nødvendigt at genbesøge (og aflive) nogle af de typiske myter om OPI-aftaler.
 
Vi har bedt advokat Annelouise Pedersen, fra Horten Advokatpartnerselskab, om at aflive nogle af de mest udbredte myter om OPI-aftalen og give dig et par gode råd, når du skal igang med OPI-samarbejdet og have aftalerne på plads.
 
Myte 1: OPI'er er aldrig udbudspligtige
Falsk.
 
Hos mange organisationer hersker den udbredte (mis-)forståelse, at OPI'er aldrig er udbudspligtige. Det vil imidlertid være forkert at slutte, at fordi et samarbejde kaldes OPI, er det ensbetydende med, at samarbejdet ikke skal i udbud. 
 
Kvalifikationen af et samarbejde, som et OPI, er ret beset uden relevans for den udbudsretlige vurdering. Et OPI-samarbejde er udbudspligtigt, hvis samarbejdet indebærer, at en offentlig part foretager et indkøb. 
 
Der er (selvfølgelig) ingen regel uden undtagelse. Det vil derfor være muligt at indgå nogle – men ikke alle – OPI-aftaler uden udbud. Men det kræver en vurdering fra gang til gang. 
 
Myte 2: Alle rettigheder skal deles i et OPI
Falsk.
 
Det er ikke givet, at det er muligt eller hensigtsmæssigt at dele alle rettigheder til den viden, som genereres i et OPI-samarbejd. Derfor er der også med den seneste tilføjelse til OPI-aftalen åbnet op for, at aftaleparterne kan vælge, om aftalen skal gennemføres i "fuld åbenhed" eller "delvis åbenhed". 
 
Hvis der vælges en model, hvor samarbejdet gennemføres i delvis åbenhed, er det selvsagt vigtigt, at aftalen regulerer rettighedsforholdene parterne imellem – både i forhold til udførelsen af OPI-projektet, men også i forhold til den efterfølgende udnyttelse. 
 
Råd 1: K-I-S-S ["Keep-it-simple-stupid"]
Mange OPI-samarbejder kuldsejler, fordi de involverede parter unødigt komplicerer samarbejdet eller aftaleteksten. 
 
Gode råd til de parter, som står over for et OPI-samarbejde, er derfor:
 
§  Bryd projektet ned i overskuelige faser.
§  Formulér klare "arbejdspakker", som de enkelte parter er ansvarlige for.
§  Fastlæg klare rammer for projektstyringen fra start.
§  Undgå at komplicere aftalegrundlaget – det bedste aftalegrundlag er det, som enhver kan forstå, uden at skulle tage en juridisk embedseksamen. 
 
Råd 2: Tilbage til fremtiden – og så retur!
De fleste OPI-aftaler bliver indgået på et tidspunkt, hvor parterne er glade og forventningsfulde i forhold til de forestående forløb. Og mange samarbejder forbliver i den ånd. Heldigvis. 
 
Men der er også samarbejder, som kører skævt, og hvor opsigelsesbestemmelserne – og parternes rettigheder eller mangel på samme efter aftalens ophør – bliver særligt kritiske.
 
Selvom det måske ikke virker som det mest energigivende, giver det faktisk rigtig god mening at tænke OPI-aftalen igennem – fra start: 
 
§  Overvej, hvad der skal ske med projektet, hvis en part ikke leverer som aftalt: Skal parten udtræde, hvilken virkning har det for rettighedsspørgsmålet, og påvirkes ekstern støtte af en udtrædelse?
§  Hvordan sikrer vi fra start den offentlige parts mulighed for effektivt at kunne gennemføre udbud efter OPI-projektets afslutning? Og hvordan sikrer vi, at den/de private parter kan deltage i sådanne udbud og derved også bruge de forhåbentligt gode erfaringer, som er genereret i OPI-projektet?
 
Erfaringsmæssigt giver det nogle mere smidige processer, hvis parterne i starten af samarbejdet har overskuddet og modet til at forventningsafstemme også i forhold til samarbejdets ophør. En tur til fremtiden, inden projektet skydes i gang, er derfor på alle måder en investering, som er godt givet ud. 
 
Du kan downloade og læse mere om den nye OPI-aftale på OPIguide.dk

Du kan også møde advokat Annelouise Pedersen fra Horten Advokatpartnerselskabpå OPI SUMMIT 2020, hvor hun giver flere tips og svarer på sprøgsmål vedr. OPI-aftalen. 
 
Det er den 18. marts 2020 i Odense. Og så er det gratis at deltage. Men skynd dig at tilmelde dig. Der kun få ledige pladser tilbage. 
 
Se programmet for OPI SUMMIT 2020 og book plads nu
 
OPI SUMMIT 2020 er årets største konference for offentlig-privat innovation. Kom og mød eksperterne og få viden, inspiration og netværk til, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og videninstitutioner arbejder bedre sammen om at skabe og implementere innovative teknologiske løsninger i sundheds- og velfærdssektoren. Konferencen sætter fokus på OPI fra ide, opstart og innovation til markedsmodning og implementering. 
 
OPI SUMMIT 2020 giver dig mulighed for at netværke, møde nye og potentielle samarbejdspartnere, stille spørgsmål til eksperterne, besøge udstillere, få inspiration til nye OPI-projekter – og selvfølgelig skabe de bedste forudsætninger for et succesfuld OPI-samarbejde. 
 
OPI SUMMIT 2020 er arrangeret af Welfare Tech, OPIguide.dk og Danish Healthtech.

Mest Læste

Annonce